Esita küsimus elik@nlib.ee

Peaminister Ratas: Ukraina tulevik määrab Euroopa julgeolekuarhitektuuri järgmisteks aastakümneteks

06.04.2017

Peaminister Jüri Ratas osales täna Kiievis kolme Balti riigi ja Ukraina peaministrite kohtumisel ning kahepoolsetel kohtumistel Ukraina presidendi ja peaministriga. Samuti esines peaminister Ratas Kiievi julgeolekufoorumil.

“Just Ukraina tulevik määrab Euroopa julgeolekuarhitektuuri järgmisteks aastakümneteks. Peame koos töötama ja pingutama, et kindlustada rahu, julgeolek ja stabiilsus Euroopas,” ütles Ratas.

Peaminister avaldas kohtumistel toetust Ukraina suveräänsusele ja territoriaalsele terviklikkusele. “Eesti seisukoht on selge – sanktsioonid jäägu jõusse kuni Venemaa pöördub tagasi rahvusvahelise õiguse rüppe, sealhulgas täidab Minski lepetes kokku lepitut,” rõhutas peaminister Ratas.

“Ukraina nimesed on teinud valiku liikuda lähemale Euroopale. See on olnud nende vaba ja suveräänne otsus. Toetame seda otsust ka edaspidi ning aitame neid oma riigi edasi viimisel. Samal ajal innustame Ukrainat jätkama reformide rakendamisega, olgu selleks tulemuslikum võitlus korruptsiooniga, ettevõtluskeskkonna parandamine või siis kohtusüsteemi töö tõhustamine,” ütles peaminister.

Kahepoolsetel kohtumistel Ukraina presidendi Petro Poroshenko ja peaminister Volodymyr Groysmaniga arutati lisaks julgeolekuküsimustele, Ukraina eurointegratsioonile ja Eesti EL eesistumisele ka Eesti ja Ukraina kahepoolseid suhteid, sh majanduskoostööd.

Peaministri sõnul on Eesti ettevõtjate huvi Ukraina turu vastu endiselt märkimisväärne ning ollakse valmis Ukrainasse investeerima, kuid selle eelduseks on ärikeskkonna paranemine. “Õigusriigi põhimõtete tugevdamine ning reformidega edasi minek Ukrainas oleks kindlasti julgustav samm Eesti ettevõtjatele ning panustaks ka Ukraina heaolusse läbi investeeringute kasvu,”lausus peaminister.

Peaminister Ratas rõhutas Kiievis, et Idapartnerlus on Eesti eelseisva Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise üks prioriteete.

“Oleme kokku leppinud Idapartnerluse tippkohtumise toimumises novembris Brüsselis. See on hea võimalus Ukrainale ja teistele idapartneritele tutvustada oma reformide tulemusi ning tõhustada koostööd Euroopa Liiduga. Kindlasti tuleb senisest veenvamalt näidata, kuidas just tavainimesed näiteks Ukraina tihedamast lõimumisest Euroopa Liiduga kasu saavad.” Ratas lisas, et Eesti toetab nii Ukraina kiiret viisavabadust Schengeniga kui ka Euroopa Liidu Ukrina vahelise Assotsiatsioonileppe ratifitseerimist.

Neljapoolsel kohtumisel Balti riikide peaministrite ja Ukraina peaministri vahel võtsid liidrid vastu ka ühisdeklaratsiooni.

Allikas: eesistumine.ee