Esita küsimus elik@nlib.ee

Peaminister Ratas: Euroopa Liit peab tehnoloogilisest arengust kasu lõikama

10.03.2017

Brüssel, 10. märts 2017 – Täna toimub EuroopaLiidu 27 juhi mitteametlik kohtumine, kus valmistatakse ette Rooma lepingute 60. aastapäeva tähistamist. Peaminister Jüri Ratas ütles kohtumise eel, et Euroopa tulevikku vaadates tuleb rohkem tähelepanu pöörata meie töökohti ja eluviise muutvaletehnoloogilisele arengule, mis on järgneva kümnendi üks põhilisi väljakutseid. 

Ratase sõnul hoiavad digitaalsed lahendused kokku aega ja raha ning mõjutavad otseselt ka inimeste igapäevast heaolu. “Hinnanguliselt säästab Eesti iga-aastaselt ligikaudu 2% SKP-st tänu digiallkirja kasutamisele. E-residentsus on tõstnud Eesti tuntust välismaal ning aidanud asutada 1 300 uut ettevõtet. Digiretsept ja e-tervise lahendused omakorda muudavad tervishoiu valdkonna kasutajasõbralikumaks,” tõi Ratas näiteid.

“Eesti ja Soome on teinud piirideüleste digitaalsete teenuste vallas märkimisväärseid edusamme ning meie hea koostöö jätkub. Peame mõtlema veel suuremalt ja laiendama ühiseid digitaalseid lahendusi üle kogu Euroopa. Olen veendunud, et näiteks digiallkirjast on võimalik kasu lõigata kõigil Euroopa Liidu liikmesriikidel ja nende elanikel,” lausus peaminister.

“Euroopa peab võtma juhtrolli tehnoloogilise arengu inimeste heaks tööle panemisel. Püüdlus tõketeta digitaalse aga ka füüsilise ühendatuse poole on kogu Euroopa Liidu huvides, kuna majanduskasv sõltub kaupade, teenuste, inimeste, kapitali ja teadmiste vabast liikumisest. Seetõttu taotleme, et andmete vaba liikumine lisatakse EuroopaLiidu viiendaks põhivabaduseks,” rõhutas peaminister Ratas.

Peaministri sõnul toetab Eesti ELi ühiseid väärtusi – vabadus, rahu, tolerantsus ja solidaarsus. “Me keegi ei soovi elada kapseldunud, lõhestunud ja protektsionistlikus Euroopas ning seetõttu peame ühiselt seisma nende väärtuste eest,” lausus Ratas.

Allikas: Vabariigi Valitsus