Esita küsimus elik@nlib.ee

Peaminister Jüri Ratas ELi noortekonverentsil: on väga oluline, et noored oleksid Euroopa Liidu arengu keskmes

24.10.2017

„Euroopa Liidu liidrid seadsid möödunud aastal Bratislava tippkohtumisel üksmeelselt eesmärgiks pakkuda noorele põlvkonnale parimaid võimalusi, võidelda liikmesriikides noorte tööpuudusega ning tõhustada neile suunatud programme. Me peame hoidma noorte jaoks olulised algatused tähelepanu keskmes, et neil oleks tähtis koht Euroopa Liidu strateegiadokumentides ja tulevastes finantsraamistikes,“ ütles peaminister Jüri Ratas täna Kultuurikatlas toimuva Euroopa Liidu noortekonverentsi avakõnes.

Neli päeva kestev noortekonverents on toonud Tallinnasse enam kui 260 noort, poliitikakujundajat ja valdkonnaga seotud inimest Euroopa Liidust ja selle partnerlusprogrammide riikidest, et arutada noorte jaoks olulisi teemasid, analüüsida praegusi väljakutseid ning kaasata neid Euroopa Liidu uue noortestrateegia kujundamisse.

Positiivsete näidetena juba toimivast koostööst tõstis peaminister Ratas esile tänavu oma 30. aastapäeva tähistava Erasmuse programmi ning noortegarantii, mis tagab, et noored saaksid töötuks jäämise või koolist lahkumise korral võimalikult kiiresti tagasi tööle, jätkata haridusteed või olla muul moel ühiskonda aktiivselt kaasatud.

Noortevaldkonnas on Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise prioriteetideks lisaks tulevikuteemadele ka nutikas noorsootöö, mis on tihedalt seotud digitaalvaldkonna laiema arengu ja innovatsiooniga, osalus Euroopa Liidu poliitikate kujundamises ja vabatahtlik tegevus. „Eesti noored on igapäevased e-teenuste kasutajad, olgu see e-identiteet, e-hääletus, e-kool või midagi muud. Avatud noortekeskused kasutavad e-lahendusi selleks, et kaardistada noorte osalust nende tegevuses. Need on ainult mõned näited, tulekul on ka uued innovaatilised lahendused, mis aitavad paremini kaasata noori ja noorsootöötajaid õppimisse ja ühiskonda, mis on omakorda väga oluline Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide arengule,“ sõnas Ratas.

Peaministri sõnul on vajalik ka noorte vabatahtlik tegevus. Detsembris 2016 algatas Euroopa Komisjon Euroopa Solidaarsuskorpuse loomise, mis aitab noori vanuses 18–30 aastat kaasa lüüa solidaarsust toetavates ühistegevustes oma koduriigis ja välismaal. Eesti töötab oma eesistumise ajal algatuse õigusliku aluse sisu kokkuleppimise nimel selleks, et tegevused saaksid täies mahus alata juba 2018.aastal.

Allikas: eu2017.ee