Esita küsimus elik@nlib.ee

Peaminister Jüri Ratas allkirjastab ELi sotsiaaltippkohtumisel Euroopa sotsiaalõiguste samba loomise

16.11.2017

Peaminister Jüri Ratas sõidab Rootsi Göteborgi, et osaleda homme, 17. novembril Euroopa Liidu sotsiaaltippkohtumisel, mis keskendub õiglasele tööhõivele ja majanduskasvule. Tippkohtumisel kirjutab peaminister Ratas eesistujana Euroopa Liidu 28 liikmesriigi nimel alla Euroopa sotsiaalõiguste samba loomisele.

Euroopa sotsiaalõiguste sammas sisaldab 20 põhilist sotsiaalset õigust ning eesmärgiks on tagada inimestele parem juurdepääs tööturuleõiglased töötingimused ja sotsiaalkaitse.

„Euroopa Liit peab ennekõike parandama inimeste heaolu ning hoidma Euroopas ühist väärtus- ja kultuuriruumi. Inimestel peab olema võimalus paindlikult töötada ja end harida nii, et nad saaksid digiajastu kiiresti muutuval tööturul hakkama. Töötamine ja eneseteostus annavad inimestele turvatunde ja süstivad usku Euroopa Liitu, aga vähendavad ka kaugenemist võimust ja pinnast äärmusluse tekkeks,“ tõi peaminister Ratas esile sotsiaalteemade tähtsuse ELis.

ELi esimene sotsiaaltippkohtumine (inglise keeles) viimase 20 aasta jooksul toob Göteborgis kokku riigipead ja valitsusjuhid, tööministrid, tööandjate ja töötajate ning teiste oluliste sidusrühmade esindajad.

Sotsiaaltippkohtumise läbivateks teemadeks on õiglase tööhõive ja majanduskasvu edendamine ning võrdsed võimalused. Need on aluseks ka kolmele ühel ajal toimuvale erineva rõhuasetusega aruteluringile. Peaminister Ratas osaleb arutelul, mis keskendub töökoha vahetusega toimetulekule ehk küsimustele, millist tuge vajavad inimesed, kes peavad karjääri jooksul omandama uusi oskusi või ümber õppima, ning kuidas riigid või EL saavad neid toetada.

Töölõunal teeb peaminister Ratas ülevaate hariduse ja kultuuri rollist ELi ühtse turu elluviimisel ja kestliku majanduskasvu tagamisel.

Täna, tippkohtumise eelõhtul kohtub peaminister Ratas Rootsi valitsusjuhi Stefan Löfveniga, kellega arutab Eesti ELi nõukogu eesistumise hetkeseisu ning Eesti ja Rootsi suhteid, sealhulgas väljavaateid digikoostööks.

 

Allikas: eu2017.ee