Esita küsimus elik@nlib.ee

Parlament võttis vastu ELi 2016. aasta eelarve

26.11.2015

Kolmapäeval toimunud hääletusel võttis Euroopa Parlament vastu ELi 2016. aasta eelarve, milles kehtestati kulukohustuste kogusummaks 155 miljardit eurot ja maksete kogusummaks 143,9 miljardit eurot ja mille osas saavutati kokkulepe ELi Nõukogu ja EP läbirääkimistel. Parlamendil õnnestus vähendada kärpeid, mida ELi Nõukogu soovis ja suurendada rahastust rändekriisi leevendamise, humanitaarabi, ELi teadusuuringute vahendi Horisont 2020, VKEde ning Erasmus+ õpilasvahetusprogrammi jaoks.

Pärast ametlikku heakskiitu 24. novembril ELi Nõukogu poolt, võttis parlament eelarve vastu häältega 516 poolt, 179 vastu, 8 erapooletut.

Parlament seisis eelarveläbirääkimistel selle eest, et vahendeid ELi mitmeaastasest finantsraamistikust oleks võimalik kasutada pagulas- ja rändekriisi leevendamiseks vajalike meetmete jaoks. Kokkulepe sisaldab 1,6 miljardit eurot lisaks esialgsele Euroopa Komisjoni ettepanekule ning vastab enamikule parlamendi esitatud nõudmistest.

Eraldi hääletusel käesoleva aasta eelarve täienduse kohta paluvad saadikud liikmesriikidelt, et trahvidest ja tollimaksudest oodatust rohkem laekunud vahendeid (2,3 miljardi eurot) kasutataks selleks, et täita lubadused, mis anti ebaseadusliku rände algpõhjuste ja põgenikega tegelemiseks mõeldud Aafrika usaldusfondi ja Süüria kriisile reageerimiseks mõeldud usaldusfondi loomisel (liikmesriikide poolt lubatud summast on puudu samuti 2,3 miljardit eurot).

ELi konkurentsivõime arendamiseks lepiti läbirääkimistel kokku suurendada VKEde toetamiseks ette nähtud vahendeid 14,3 miljoni euro võrra. Horison 2020 eelarvet 184,5 miljoni euroga ja Euroopa ühendamise rahastu eelarvet täiendatakse 150 miljoni euroga, et taastada vahendid, mis suunati sealt varem Junckeri investeerimiskava jaoks; samuti saab Erasmus+ õpilasvahetusprogramm 6,6 miljonit lisavahendeid.

Allikas: Euroopa Parlamendi Infobüroo Eestis