Esita küsimus elik@nlib.ee

Parlament toetas GMO keelustamise erandi andmist liikmesriikidele

14.01.2015

Teisipäeval võeti vastu eelnõu, millega lubatakse ELi liikmesriikidel piirata või keelustada geneetiliselt muundatud põllukultuuride kasvatamist oma territooriumil, isegi kui see on lubatud ELi tasandil.

Eelnõu, mille osas oli juba mitteametlik kokkulepe parlamendi ja ELi Nõukogu vahel, esitati 2010. aastal, aga läbirääkimised olid seni ummikseisus kokkuleppe puudumise tõttu GMOsid pooldavate ja nende vastu olevate liikmesriikide vahel.

“Kokkulepe tagab paindlikkuse liikmesriikidele, kes tahavad piirata GMOde kasvatamist oma territooriumil. See on teetähiseks arutelus GMO pooldajate ja vastaste vahel, mis pole kaugeltki läbi,” ütles raportöör Frédérique Ries (ALDE, BE).

Kokkulepe kiideti heaks häältega 480 poolt, 159 vastu, 58 erapooletut.

Uute reeglite alusel võivad liikmesriigid keelata GMOde kasvatamist keskkonnapoliitika eesmärkidega seotud põhjustel, mis erinevad Euroopa Toiduohutusameti (EFSA) poolt tervise- ja keskkonnariskide hindamisel toodud põhjustest.

Põhjused keelustamiseks võivad olla seotud ka põllumajanduspoliitika eesmärkidega või muude mõjuvate põhjustega, nagu asulaplaneerimine, maakasutus ja sotsiaal-majanduslikud mõjud.

Enne kui liikmesriik GMO kasvatamist piiravad või keelavad meetmed vastu võtab, on uute reeglite kohaselt ette nähtud menetlus, mille alusel sellistest piirangutest mõjutatud ettevõtted võivad neile oma nõusoleku anda. Kui ettevõte ei ole vastavate meetmetega nõus, võib liikmesriik siiski ühepoolselt meetmed kehtestada.

MON810 mais on praegusel hetkel ainus ELis kasvatatav GM kultuur.

Liikmesriigid peaksid samuti tagama, et GMOde kasvatamisega ei kaasne GMOde tahtmatu sattumine muudesse toodetesse. Erilist tähelepanu tuleks pöörata võimaliku üle piiri levimise soovimatute tagajärgede ärahoidmisele.

Edasised sammud

Uued reeglid jõustuvad 2015. aasta kevadel.


Allikas: 
Euroopa Parlament