Esita küsimus elik@nlib.ee

Parlament toetab täiustatud biokütuste laiemat kasutamist

28.04.2015

Teisipäeval toimunud hääletusel kiitis parlament heaks ELi Nõukoguga saavutatud kokkuleppe, millega sätestatakse piirmäär põllukultuuridest toodetud biokütuste tootmisele ja kiirendatakse alternatiivsetest allikatest toodetud biokütuste kasutamist.

Eelnõu eesmärk on põllumajandusmaa biokütuste tootmiseks kasutamise tagajärjel tekkivate kasvuhoonegaaside heite vähendamine.

“Meil olid palju kõrgemad eesmärgid. Kui Euroopa ei liigu edasi selles valdkonnas, siis meil on oht teistest maha jääda. ELi Nõukogus on süsteemne probleem blokeeriva vähemusega, mis mõnikord muutub vähemuse diktatuuriks, kus osa liikmesriike kardab tulevikku,” ütles raportöör Nils Torvalds (ALDE, FI),

Kehtivate reeglite kohaselt peavad ELi liikmesriigid tagama, et taastuvenergia osakaal lõpptarbimisest transpordisektoris on 2020. aastaks 10 protsenti.

Uute reeglite kohaselt peab põllukultuuridest toodetud biokütuste osakaal olema mitte suurem kui 7 protsenti energia lõpptarbimisest transpordisektoris aastaks 2020.

Kütusetarnijad peavad aru andma liikmesriikidele ja Euroopa Komisjonile maakasutuse kaudsest muutusest tulenevatest hinnangulistest kasvuhoonegaaside heitkogustest.

Euroopa Komisjon peab esitama aruande ja avaldama andmed maakasutuse kaudse muutusega seotud heitekogustest

Euroopa Komisjon peab esitama Euroopa Parlamendile ja ELi Nõukogule aruande maakasutuse kaudse muutuse andmete lisamise võimalikkusest säästlikkuse kriteeriumite hulka.

ELi liikmesriigid peavad kehtestama riikliku eesmärgi hiljemalt 18 kuud pärast direktiivi jõustumist täiustatud biokütuste, nt teatud jäätmetest või vetikatest toodetud biokütuste osakaalu kohta transpordisektori lõpptarbimises.

Edasised sammud

Liikmesriigid peavad nüüd jõustama asjakohased õigusaktid 2017. aastaks.

 

Allikas: Euroopa Parlament