Esita küsimus elik@nlib.ee

Parlament toetab jätkusuutlikku kalavarude majandamist Läänemerel

28.04.2015

Teisipäeval sai saadikutelt heakskiidu Läänemere tursa-, räime- ja kiluvarude majandamise ja nende varude püügi mitmeaastase kava eelnõu.

Tegemist on esimese 2014. aastal jõustunud uue ühise kalanduspoliitika raames vastu võetava kavaga. Erinevalt iga-aastasest planeerimisest peaks pikemaajaline varude majandamine aitama parandada püügi prognoositavust.

Mitmeaastase majandamise ja mitme liigi majandamist hõlmava lähenemisviisi eesmärk on muuta kalavarude majandamine Läänemeres jätkusuutlikumaks.

“Uus kava peaks aitama tagada tasakaalustatud ja jätkusuutliku kalavarude kasutamise ning seeläbi ka sissetulekuallika kaluritele. Mitme liigi majandamist hõlmav lähenemine peaks aitama seda teha paremini kui üksikute liikide majandamiskavad,” ütles raportöör Jarosław Wałęsa (EPP, PL).

Kava kohaselt tuleb tagada “kalavarude taastamine ja säilitamine biomassi tasemel, mis ületab maksimaalset jätkusuutlikku saagikust tagava taseme”. Maksimaalne jätkusuutlik saagikus tähendab püügi piirväärtust, mis ei ole kõrgem kalavarude taastootmisvõimest.

Kavas on samuti sätted, mis puudutavad tagasiheite keeldu ja piirkondlikku lähenemisviisi.

Taustainfo

Läänemere tursavarude majandamiskava kehtib alates 2008. aastast, kuid räime- ja kiluvarud ei ole selle majandamiskavaga hõlmatud.

Tursk, räim ja kilu on Läänemere ökosüsteemi olulised osad. Tursk toitub kilust ja räimest ning see tähendab, et tursavarude suurus mõjutab räime- ja kiluvarude suurust ning vastupidi.

Edasised sammud

ELi Nõukogu võttis vastu oma seisukoha 20. aprillil. Parlament ja ELi Nõukogu alustavad nüüd läbirääkimisi, et kava osas kokkuleppele jõuda.

 

Allikas: Euroopa Parlament