Esita küsimus elik@nlib.ee

Parlament toetab bioloogiliste pestitsiidide laiemat kasutuselevõttu

23.02.2017

Kuigi keemilised putukatõrjemürgid soodustavad oluliselt taimekasvu, kaasneb nendega potentsiaalne risk nii inimeste kui loomade tervisele ja keskkonnale. Euroopa Toiduohutusameti andmetel sisaldab 45 protsenti meie poolt tarbitavast toidust pestitsiidide jääke. Parlament soovitab rohkem kasutada bioloogilist päritolu pestitsiide ja kiirendada nende turule lubamise protsessi, seisab täiskogul 15. veebruaril kinnituse saanud resolutsioonis. Ülevaate teeb EuroparlTV.

„Jutt käib organismidest, viirustest, bakteritest ja ümarussidest, mille kasutamiseks tuleb läbida sertifitseerimismenetlus, mis pole mitte üksnes aeganõudev, vaid ka väga kulukas,“ ütleb resolutsiooni koostamisel osalenud Herbert Dorfmann (EPP, IT) EuroparlTV videolõigus.

Parlamendi resolutsioon kutsub Euroopa Komisjoni üles esitama enne 2018. aasta lõppu õigusloomettepanekud, mis tagaks biopestitsiididele müügiloa väljastamise senisest kiiremas korras.

Hetkel on ELi tasandil lubatud vaid seitse bioloogilist putukatõrjemürki ja seejuures on osa liikmesriike keeldunud loa väljastamisest kohalikul tasandil. Parlament soovib sellist suhtumist muuta, kuna alternatiivide leidmine ohtlikele tavapestitsiididele on aina teravamalt päevakorral.

”Me kasutame liiga palju tavalisi keemilisi pestitsiide, mis on enamasti ohtlikud. Nende ülesanne on tappa elusolendeid. Seejuures kahjustavad pestitsiidid meiegi tervist,“ sõnab resolutsiooni üks autoritest Pavel Poc (S&D, CZ).

Allikas: europarl.europa.eu