Esita küsimus elik@nlib.ee

Parlament seab Brexiti kõnelustel prioriteediks kodanike huvid

05.04.2017

Euroopa Liit ja Ühendkuningriik alustavad peagi kõnelusi, et panna paika uued suhted. Igasugusele kokkuleppele peab kinnituse andma Euroopa Parlament. Saadikute poolt läbirääkimiste käigule seatavad tingimused on täiskogul arutelul ja hääletusel kolmapäeval, 5. aprillil. Parlament seisab selle eest, et kõnelustel tuleb eelkõige silmas pidada kodanike huve. ELi kodanike õigustest teeb ülevaate videolõik.

Ühendkuningriik käivitas 29. märtsil artikli 50, mille puhul on tegemist ametliku lahkumisavaldusega Euroopa Liidust. Lahkumiskõnelustel saab üheks peamiseks küsimuseks olema Ühendkuningriigis elavate ELi kodanike ja ELis elavate brittide tulevane staatus.

Neid inimesi tuleb õiglaselt kohelda ja nende huvid peavad eelseisvatel läbirääkimistel oleme tähelepanu keskpunktis, seisab kolmapäeval hääletusele tulevas parlamendi resolutsioonis.

Parlamendi tingimused resolutsiooni kava järgi:

  • kodanike staatuse ja õiguste paika panemisel tuleb lähtuda vastastikuse õigusabi, õigluse ja mittediskrimineerimise põhimõtetest;
  • läbirääkimised peavad toimuma heas usus ja olema täielikult läbipaistvad;
  • julgeolekuküsimuste ja tulevaste majandussuhete vahel ei saa teha kompromisse;
  • Põhja-Iirimaal peab jätkuma rahuprotsess ning vältida tuleb kontrolli taaskehtestamist piiril Iiri Vabariigiga;
  • Ühendkuningriik peab täitma kõik seni võetud kohustused, sealhulgas eelarvekohustused;
  • ELi-Ühendkuningriigi tulevaste suhete raamistiku üle võib alustada läbirääkimisi vaid siis, kui lahkumiskõnelustega on oluliselt edasi liigutud;
  • paremaid palu ei saa valida: ühtse turu liikmelisus on võimalik vaid kaupade, teenuste, kapitali ja inimeste vaba liikumise tagamisel;
  • Ühendkuningriigil tuleb hoiduda kahepoolsetest läbirääkimistest nii ELi liikmete kui kolmandate riikidega.

Parlament soovib näha, et neid tingimusi läbirääkimistel järgitaks. Sellest sõltub, kas saadikud kiidavad lõpuks heaks Ühendkuningriigi lahkumisleppe.

Jälgi otse

Otseülekandes jälgitav debatt lahkumiskõneluste tingimuste üle algab täiskogul kolmapäeval Eesti aja järgi kell 10.00. Arutelu saab jälgida ka EP Facebooki lehel, tipphetked toome ära Twitteri vahendusel.

Resolutsiooni hääletus järgneb kell 13.00.

Allikas: europarl.europa.eu