Esita küsimus elik@nlib.ee

Parlament nõuab kaks korda aastas toimuva kellakeeramise mõju uurimist

09.02.2018

Neljapäeval vastu võetud resolutsioonis nõuavad saadikud Euroopa Komisjonilt suveaja korra direktiivi mõju põhjalikku uurimist ja vajadusel selle läbivaatamise ettepaneku esitamist.

Mitmed kodanikualgatused on näidanud inimeste muret kaks korda aastas toimuva kellaaja muutmise pärast.  Arvukates teadusuuringutes ei ole jõutud lõplike järeldusteni, kuid on leitud negatiivseid tagajärgi inimeste tervisele, leiavad saadikud vastu võetud resolutsioonis, ütlevad saadikud resolutsioonis.

Nad kutsuvad Euroopa Komisjoni hindama põhjalikult suveaja korda puudutavat direktiivi 2000/84/EÜ  ja vajadusel esitama selle läbivaatamise ettepaneku.

Resolutsioon võeti vastu 384 poolthäälega. 153 saadikud oli vastu ja12 jäi erapooletuks.

Kehtiv suveaja korra direktiiv sätestab siseturu toimimise huvides ELis ühise kuupäeva ning suveaja alguse ja lõpu.

Allikas: europarl.europa.eu