Esita küsimus elik@nlib.ee

Parlament kinnitas komisjonide koosseisud

19.01.2017

Neljapäeval toimunud hääletusel kinnitasid saadikud parlamendi 22 alalise komisjoni koosseisud järgmiseks kaheks ja pooleks aastaks.

Erinevatesse fraktsioonidesse kuuluvate saadikute arv komisjonides peegeldab jaotust parlamendis üldiselt.

Jaanuaris toimuvatel komisjonide koosolekutel valib iga komisjon esimehe ja neli aseesimeest.

Eesti saadikud alalistes komisjonides:

Tunne Kelam: välisjade komisjon ja julgeoleku ja kaitse allkomisjon
Marju Lauristin: kodanikuvabaduste- justiits- ja siseasjade komisjon
Kaja Kallas: tööstuse, teadusuuringute ja energeetika komisjon
Urmas Paet: eelarvekomisjon
Yana Toom: tööhõive- ja sotsiaalvaldkonna komisjon, kultuuri- ja hariduskomisjon, petitsioonikomisjon
Indrek Tarand: eelarvekomisjon, eelarve kontrolli komisjon

 

Allikas: Euroopa Parlament