Esita küsimus elik@nlib.ee

Parlament andis oma toetuse volinikukandidaadi Sir Julian Kingi ametissenimetamisele

16.09.2016

Euroopa Parlament toetas neljapäeval Euroopa Komisjoni volinikukandidaadi Julian Kingi ametissenimetamist. Tema vastutusvaldkonnaks on määratud julgeolekuliitu puudutavad küsimused. King esitati Ühendkuningriigi poolt kandidaadiks pärast seda kui Lord Jonathan Hill juunis tagasi astus.

Parlament toetas Julian Kingi ametissenimetamist salajasel hääletusel häältega 394 poolt, 161 vastu ja 83 erapooletut.

Esmaspäeval toimus volinikukandidaadi avalik kuulamine EP kodanikuvabaduste komisjonis. Videosalvestist avalikust kuulamisest saab vaadata siit.

Vastavalt ELi aluslepingutele (TFEU artikkel 246) peab enne voliniku ametissenimetamist konsulteerima Euroopa Parlamendiga. Nüüd kui saadikud on kandidaadile näidanud rohelist tuld, võivad liikmesriigid edasi minna lõpliku ametissenimetamisega.

Taustainfo

Julgeolekuliidu voliniku volituste hulka kuuluvad Euroopa julgeolekutegevuskava rakendamine ja panustamine efektiivse ning toimiva julgeolekuliidu loomisesse. Julgeolekuliidu volinik asub tööle Euroopa Komisjoni esimese asepresidendi Frans Timmermansi juhtimise all. Ta hakkab täiendama rände, siseküsimuste ja kodakondsuse voliniku Dimitris Avramopoulose tööd.

Allikas: europarl.europa.eu