Esita küsimus elik@nlib.ee

Parlament: alkohoolsete jookide pakendil peaks olema info kalorsuse kohta

29.04.2015

Kolmapäeval vastu võetud resolutsioonis kutsuvad saadikud Euroopa Komisjoni üles hiljemalt 2016. aastal esitama ettepanekud alkohoolsete jookide kalorisisalduse märkimise kohta pakenditele.

Resolutsioon kutsub üles vastu võtma uue ELi alkoholistrateegia, mis keskenduks pingutuste tõhustamisele noorte alkoholi tarbimise vähendamiseks ja alkoholijoobes juhtimise ja raseduse ajal alkoholi tarbimise vähendamisele.

Saadikud kutsuvad Euroopa Komisjoni üles “alustama koheselt tööd uue ELi alkoholistrateegia (2016-2022) väljakujundamisega, et pakkuda liikmesriikide valitsustele tuge alkoholist põhjustatud kahju vastu võitlemisel”. Strateegia eesmärkide hulka peaks kuuluma andmete kogumise täiustamine, ennetusmeetmete ja ravi parandamine ja sõiduki joobeseisundis juhtimise tõttu juhtuvate õnnetuste vähendamine.

Kalorisisalduse ja koostisainete märkimine pakendile

– Saadikud nõuavad, et Euroopa Komisjon koostaks viivitamatult aruande, milles hinnatakse, kas alkohoolsetele jookidele tuleks edaspidi kohaldada toote koostisosade ja toitumisalase teabe esitamise nõuet.

– Nad rõhutavad, et niipea kui võimalik, peaks märgistel selgesti kirjas olema vähemalt alkohoolsete jookide kalorisisaldus ning paluvad Euroopa Komisjonil esitada vastav õigusakti ettepanek hiljemalt 2016. aasta jooksul.

– Samuti kutsuvad saadikud Euroopa Komisjoni kaaluma ELi hõlmava märgistuse loomist, millega hoiatataks tarbijat joobes sõidukijuhtimise ohtude eest ja hoiatataks rasedaid naisi alkoholi tarbimise eest.

Saadikud nõuavad, et liikmesriigid suurendaksid jõupingutusi noorte kaitsmiseks alkoholist põhjustatud kahju eest, jõustades rangelt riiklikke vanusepiiranguid. Samuti soovitatakse liikmesriikidel jälgida alkoholireklaami mõju noortele, et vähendada nende kokkupuudet sellega. Saadikud kutsuvad liikmesriike üles hoolikalt kaaluma sellise riikliku poliitika kehtestamist, mille eesmärk on vältida väga odava alkoholi müüki.

Parlament palub Euroopa Komisjonil võtta vastu meetmeid, et nõuetekohaselt reguleerida alkoholi piiriülest müüki internetis ja kutsub liikmesriike üles korraldama teavituskampaaniaid rohke alkoholitarbimise ohtudest, eelkõige alaealiste seas, ning tegema täiendavaid jõupingutusi alkoholijoobes juhtimisega seotud liiklusõnnetuste vähendamiseks.

 

Allikas: Euroopa Parlament