Esita küsimus elik@nlib.ee

Parem gaasivõrgustik Euroopas tagab Eestile gaasivarustuskindluse

08.04.2016
Valitsus kinnitas täna Eesti seisukohad Euroopa Liidu gaasivarustuskindluse paketile, mis näeb ette varustuskindluse parandamist läbi ühtsete gaasiregioonide loomise, milles rakendatakse eelnevalt kooskõlastatud tegevusi gaasi tarneraskustega toimetulekuks.
„Eesti ja meie heade naabrite jaoks on Euroopa Liidu lähenemine kindlasti hea uudis,“ ütles majandus- ja taristuminister Kristen Michal. „Oleme koos Läti, Leedu ja Soomega juba mõned aastad tagasi alustanud koostööd ja on hea meel, et taoline lähenemine jõuab ka teiste liikmesriikideni,“ lisas ta.
Ministri sõnul kaitseb ühtse gaasiregiooni loomine eelkõige haavatavamaid tarbijaid nagu kodumajapidamised ja soojatootjad. „Kui on kriis ja gaasi varustuskindlus on häiritud, siis rakendub riikide vaheline solidaarne lepe, kus omavahel jagatakse gaasi kõigepealt neile, kellele see on hädavajalik,“ rääkis Michal.
Olulise eesmärgina näeb Euroopa Komisjon, et ELi liikmete ja kolmandate riikide vahel sõlmitud energeetikaga seotud välislepingud oleksid läbipaistvad ning tulevikus ka Euroopa Komisjoni poolt eelhinnatud.
Eesti toetab ka paketis olevat ELi veeldatud maagaasi ja gaasihoidlate strateegiat ning peab oluliseks, et strateegia pöörab tähelepanu Euroopa Liidu piiriülese gaasivõrgustiku arendamisele. Eesti hinnangul tuleks vältida turul üleinvesteerimist ja nii gaasihoidlate kui ka LNG-terminalide turule tulek peab olema turupõhine.
Gaasivarustuskindluse paketi muutmise ettepanek põhineb suures osas üle-eelmisel aastal EL-is läbi viidud gaasi stressitestide käigus saadud informatsioonil. Testid näitasid, et tarnehäire korral on liikmesriigid haavatavad ning kõige raskemas olukorras need riigid, mis sõltuvad ühest gaasitarnijast, sealhulgas ka Eesti. Võrreldes 2014. aastaga on Eesti olukord paranenud, kuna gaasi on võimalik tarnida ka Klaipeda terminalist. Lisaks kavandavad Eesti ja Soome kahte riiki ühendavat Balticconnectori gaasiühendust, mis suurendab tarnekindlust veelgi.