Esita küsimus elik@nlib.ee

Paljud eurooplased muretsevad rohkem väljarände kui sisserände pärast

03.04.2019

Euroopa Välissuhete Nõukogu (ECFR) avaldas eile 14 Euroopa Liidu liikmesriigis läbiviidud uuringu tulemused, millest selgus, et suur hulk eurooplasi muretseb rohkem väljarände kui sisserände pärast.

Küsitlusest selgus, et Rumeenias, Ungaris, Kreekas, Poolas, Itaalias ja Hispaanias tunnevad inimesed suuremat muret inimeste kodumaalt lahkumise pärast ja mure sisserändajate pärast pole küsitluse kohaselt nimetatud riikides esikohal.

Kõik kuus riiki on viimastel aastatel seisnud silmitsi märkimisväärse väljarändega, näiteks on Rumeenia rahvastik viimase kümne aastaga vähenenud kümne protsendi võrra. Lisaks selgus uuringust, et küsitletud hispaanlased, itaallased ja kreeklased pooldaksid kontrolli väljarände üle.

Loe edasi: postimees.ee