Esita küsimus elik@nlib.ee

Pagulaste integreerimine tööturule: kokkuvõte kuulamisest tööhõivekomisjonis

18.02.2016

Euroopat on tabanud suurim rahvaste liikumine pärast Teist maailmasõda. Sõja või vaesuse eest lahkunud pagulaste võimalused alustada uut elu ELis sõltuvad nende kiirest integreerumisest tööturule. Töökoht lihtsustab omakorda sotsiaalset lõimumist. EP tööhõive- ja sotsiaalkomisjonis toimus neljapäeval, 18. veebruaril kuulamine, mis keskendus põgenikevoolu tööturule kaasamisega seotud väljakutsetele.

Pagulaste sotsiaalne kaasamine on “äärmiselt politiseeritud teema”, mis mõjutab varjupaigapoliitikat, rahvusvahelise kaitse andmist, tööturul toimuvat ja diskrimineerimisega seotut, lausus kuulamisel saadik Brando Benifei, kes on antud teemal koostamas EP raportit.

Sotsiaaldemokraate ja Itaaliat esindava parlamendiliikme sõnul on ELi poliitikad kõnealustes valdkondades killustunud ja tihti pole ühendusel otsustusõigust.

Punase Risti Euroopa esinduse direktori Denis Haveaux hinnangul ei tähenda edukas lõimumine vaid tööturuga liitumist. “Vaja on täiendavaid meetmeid nagu perekondade taasühinemine, ligipääs tervishoiuteenusele, psühholoogiline tugi, õigusalane nõustamine ja keeleõpe.”

Tööturule jõudmisel on üheks otsustavamaks teguriks varjupaigataotlemise protsessi kestus, tõi välja Rootsis Süüria põgenikega tegeleva assotsiatsiooni esindaja Hala Akari.

Kvalifikatsiooni hindamine

Roheliste / Euroopa Vabaliidu fraktsiooni kuuluv ja Ühendkuningriiki esindav Jean Lambert oli seisukohal, et ELis tuleb saabuvate pagulaste kutseoskuseid hinnata ühtsete standardite järgi.

“Tänastest põgenikest ei tohi saada homsed pikaajalised töötud,” lisas Wolfgang Müller Saksamaa Liitvabariigi Tööhõiveametist.

Tööturule integreerumisel kerkib alati üles küsimus toetusrahade kasutamisest. “Kõiki Euroopas tööd otsivaid inimesi tuleb kohelda võrdväärselt. Ei loe, kas nad on ELi kodanikud või pärit teiselt pool maailma,” rääkis sotsiaaldemokraate ja Saksamaad esindav Jutta Steinruck.

Solidaarsuse küsimus

Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni esindaja Ryszard Cholewinski märkis, et liikmesriikidel tuleb üle saada “solidaarsuse puudumisest”.

Rahvapartei ridadesse kuuluv ja Prantsusmaalt parlamenti valitud Elisabeth Morin-Chartier rõhutas, et Euroopa peab lähtuma oma väärtustest ja võitlema ksenofoobiaga. “Oma väärtuste tõttu meelitab Euroopa ligi inimesi kõikjalt.”

Samas seadis osa saadikutest pagulaste tööturule kaasamiseks pakutud meetmed kahtluse alla, kui Euroopa Konservatiivide ja Reformistide fraktsiooni kuuluv ning Poolat esindav Czeslaw Hoc nimetas neid soovunelmaks. “Igal riigil on oma rahvuslik identiteet. Integreerimine ilma assimileerumiseta on utoopia.”

Tööhõivekomisjonis toimunud kuulamist juhtis komisjoni asejuht Marita Ulvskog, kes esindab EPs sotsiaaldemokraate ja Rootsit.

 

Allikas: Euroopa Parlament