Esita küsimus elik@nlib.ee

Pagulaskriis: Saadikud kutsuvad varjupaigataotluse reegleid üle vaatama

06.10.2015

Teisipäeval toimunud arutelul Euroopa Ülemkogu eesistuja Donald Tuski ja Euroopa Komisjoni presidendi Jean-Claude Junckeriga arutasid saadikud varjupaigataotlejate ümberpaigutamise mehhanismi. Samuti arutati Türgiga koostööd rändevoogude haldamiseks ja eelarvemeetmeid pretsedenditule pagulaskriisile reageerimiseks.

Saadikud avaldasid kahetsust Euroopa Ülemkogu ilmse ambitsioonituse üle reageerimisel kõige tõsisemale pagulaskriisile alates Teisest maailmasõjast. Osa saadikuid pooldas Dublini reeglite reformimist, legaalse rände kanalite avamist ja rõhutas inimkaubitsejatega võitluse vajadust. Samuti võeti sõna ELi välispiiride tugevdamise ja pagulaste tuvastamise ning registreerimise teemal.

Teisel teisipäeva hommikul toimunud arutelul Euroopa Komisjoni asepresidendi Frans Timmermansi ja ELi Nõukogu esindaja Nicolas Schmitiga keskenduti pagulaste humanitaarolukorrale ELis ja naaberriikides. “Praegu on keeruliste otsuste aeg, võime oodata pagulaste arvu kasvu enne kui talv kätte jõuab,” ütles arutelul EP kodanikuvabaduste komisjoni esimees Claude Moraes (S&D, UK).

Arutelu videosalvestist saab vaada järgnevalt viitelt:
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/plenary/search-by-date

Eesti saadikute kommentaarid:

Marju Lauristin: “Põgenikekriisi lahendamisel me ei tohi n-ö pea liiva alla peita, EL teovõime peab suurenema ning iga liikmesriik peab selleks märksa enam panustama. Mõistagi on tervitatav EL välispiiri tugevdamine, et selekteerida paremini sõjapõgenikke  majanduspõgenikest, kuid me peame tagama esimeste turvalise sissepääsu EL-i ning selleks tõhustama koostööd kolmandate riikidega nagu Jordaania, Liibanon ja Türgi. Meil tuleb minna edasi praktiliste sammudega nagu keeleõppe toetamine  ja pagulaste lõimumine Euroopa ühiskonda ning leidma selleks piisavad vahendid läbi Euroopa Sotsiaalfondi.”

Urmas Paet: “Põgenikekriisi lõpetamise võti on  rahu saavutamine Süürias. Euroopa Liit peab võtma selge initsiatiivi ja püüdma koos Ameerika Ühendriikide, Venemaa, Hiina, Türgi, Iraani ja Saudi Araabiaga kokku leppida Süüria rahuplaanis, mis lõpetaks sõja. Samas on Venemaa sõjaline sekkumine Süüria kodusõtta muutnud konfliktile ühise lahenduse leidmise keerulisemaks.”

Yana Toom: “Pagulaskriis tõi esile meie nõrgad kohad – Ida-Euroopa vaesuse, Vahemeremaade majandusmudeli nõrkuse, EL-i sisese solidaarsuse illusoorsuse. Kõige olulisemana on pannud küsimärgi alla ka meie peamise  väärtuse – inimõigused, mida ohverdatakse julgeolekukaalutlustel paljudes liikmesriikides. Kuigi kriisi muuhulgas põhjustas USA ja EL-i välispoliitika, on selge, et üksinda Lääs seda ei lahenda ja iga liitlane on teretulnud, kaasa arvatud Venemaa, millest Saksamaa tundub nüüd juba aru saanud olevat.”

 

Allikas: Euroopa Parlamendi Infobüroo Eestis