Esita küsimus elik@nlib.ee

Ossinovski sotsiaaltippkohtumisel: Euroopa riigid peavad jõulisemalt panustama töötajate digioskustesse

09.03.2017

Tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski osales täna, 8. märtsil, Brüsselis Euroopa Liidu kolmepoolsel sotsiaaltippkohtumisel, kus rõhutas vajadust töötajate paremate digitaalsete oskuste järele kõikides majandussektorites.

Jevgeni Ossinovski tõi esile, et tootmise digitaliseerimine ning automatiseerimine muudab lähima kümnendi jooksul oluliselt nii meie majandust kui ka tööturgu.

Selleks, et digimajanduse arengust tingitud üleilmsest võidujooksust võitjana väljuda, peab Euroopa kiirendama uute tehnoloogiate kasutuselevõttu. See aga nõuab kvalifitseeritumat tööjõudu, kuna valdav enamik töökohtadest eeldab tulevikus digioskuste olemasolu. „Euroopa majanduse konkurentsivõime ja kiirem kasv tulevikus on veelgi enam sõltuvuses meie inimeste kvalifikatsioonist ja oskustest,” ütles Ossinovski.

Minister tõi esile, et Eestis on eesmärgiks tõsta 2023. aastaks digitaalse kirjaoskusega inimeste osakaalu 95%-le. Eesmärgi saavutamiseks on riik panustanud erinevatesse koolitusprojektidesse ja elukestvasse õppesse. „Nii OSKA raportid kui ka rahvusvahelised uuringud näitavad, et IKT oskused on vajalikud igas sektoris, mitte kitsalt IKT sektoris. Rahvusvahelise tööstusuuringu andmed viitavad, et aastal 2020 eeldavad 90% kõikidest ametikohtadest elementaarsete digioskuste olemasolu,“ ütles minister.

Majanduskasvu- ja tööhõivealasel kolmepoolsel sotsiaaltippkohtumisel osalesid lisaks Euroopa sotsiaalpartnerite ehk tööandjate ja ametühingute esindajatele, Euroopa Liidu Nõukogu eesistujariigi Malta ning kahe järgneva eesistujariigi esindajad, Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker, Euroopa Ülemkogu alaline eesistuja Donald Tusk, Euroopa Komisjoni tööhõive, sotsiaalküsimuste, oskuste ja tööjõu liikumise volinik Marianne Thyssen ning euro ja sotsiaaldialoogi eest vastutav Euroopa Komisjoni asepresident Valdis Dombrovskis.

Kohtumisel arutleti, kuidas edendada tööhõivet, tagada inimestele piisavad sissetulekud ja soodustada sotsiaalset kaasatust. Samuti avaldati arvamust uute töövormide ja tööstuse tuleviku ning Euroopa sotsiaalõiguste samba ning sotsiaalpartnerite rolli üle.

Allikas: Sotsiaalministeerium