Esita küsimus elik@nlib.ee

Oktoober tõi Eestile kui eesistujale mitmed töövõidud

03.11.2017

Oktoobriga said suuremalt jaolt joone alla Eestis toimuvad Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise üritused ning kohtumiste raskuskese on liikunud Brüsselisse ja Luksemburgi, kus seniseid arutelusid hakatakse kokkulepeteks vormistama.

Riigikantselei Euroopa Liidu asjade direktori Klen Jääratsi sõnul on Eestil põhjust eesistumise senise käiguga rahul olla. „Meie ülesanne eesistujana on teenida Euroopa ühishuvi ja toimiv Euroopa on meie kõigi huvides. Tuleb leida lahendused ja kompromissid ka keerulistes olukordades,“ selgitas Jäärats eesistuja rolli ja tõi näite keskkonnateemade kaalukatest edasiminekutest. Teiste töövõitude seas saavutati liikmesriikide vahel kokkulepped kauplemise süsteemist välja jäävate sektorite heite vähendamise eelnõude üle.

„Euroopa Liit on Pariisi kliimakokkuleppe eestvedaja ning on väga oluline, et just selles valdkonnas ollakse ühiselt valmis tegema otsuseid, mis toetavad kokkuleppe täitmist,“ sõnas Jäärats. Pariisi kliimaleppe aastapäeval, 12. detsembril toimub Pariisis Prantsusmaa president Emmanuel Macroni kokku kutsutud kliima tippkohtumine, kuhu on kutse saanud kõikide Euroopa Liidu liikmesriikide riigipead. „Selle kohtumise kokkukutsumine näitab, et teema olulisust on raske ülehinnata,“ kinnitas Jäärats.

Suureks õnnestumiseks tuleb kahtlemata lugeda ka digiteemade jõulist esiletõusu Euroopa Liidus. „On märgilise tähtsusega, et just Eesti eesistumise ajal anti Euroopa esimene digiallkiri,“ lisas Jäärats. Oluline verstapost oktoobrist on ka see, et pärast neli aastat kestnud intensiivseid läbirääkimisi asutati Euroopa Prokuratuur ning et liikmesriikidega jõuti kokkuleppele lähetatud töötajate direktiivi osas.

Oluline töövõit oktoobris oli Eesti jaoks liikmesriikide esindajana poliitilise kokkuleppe saavutamine Euroopa Parlamendiga Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi (EFSI) pikendamises aastani 2020 ning fondi mahu suurendamises. „Selle fondi abil rahastatakse kõigis liikmesriikides suuri investeeringuid, näiteks on Tallinna lennujaama uuendamine saanud finantseerimist just sellest fondist. Samuti toetab fond nende väikeettevõtete, mis toetavad Euroopa Liidu majanduskasvu, laienemist,“ selgitas Jäärats.

Eesti Euroopa Liidu nõukogu eesistumine kestab käesoleva aasta detsembri lõpuni, eesistumise neli prioriteeti hõlmavad üle 90 eelnõu, strateegia, teatise, algatuse ja arutelu.

Loe lähemalt eesistumise oktoobrikuu edasiminekutest prioriteetide lõikes.

Allikas: eu2017.ee