Esita küsimus elik@nlib.ee

Noored kõikjalt Euroopast kaardistavad Tallinnas tulevikuteemasid

20.10.2017

Tallinnas Kultuurikatlas toimub 24.–26. oktoobril Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise raames noortekonverents, mis toob kokku enam kui 260 noort, poliitikakujundajat ja valdkonnaga seotud inimest Euroopa riikidest, et kaardistada Euroopa noortele praegu olulised teemad, mis mõjutavad neid nii täna kui ka tulevikus. Konverentsi tulemusena antakse sisend uut Euroopa Liidu noortestrateegiat ettevalmistavatesse konsultatsioonidesse.

Konverentsi avab peaminister Jüri Ratas. Oma toetust noortele oluliste teemade osas näitavad ka president Kersti Kaljulaid, kes peab kõne konverentsi delegaatidele ja osaleb vestlusringis noortega, ning Euroopa Komisjoni hariduse, kultuuri, noorte ja spordivolinik Tibor Navracsics, kes jagab komisjoni nägemust noorte olukorrast Euroopas ja sellega seotud Euroopa Liidu tegevusi.

Konverentsi eesmärk on tuua kokku noored, poliitikakujundajad ja sidusrühmad, et arutada noorte ja noortevaldkonna jaoks olulisi teemasid. Osalejaid on ligi 260 Euroopa Liidu liikmesriikidest, idapartnerluse riikidest, teistest partnerriikidest ja valdkonna organisatsioonidest.

Esimesel päeval aitavad arutelusid inspireerida Keit Kasemets Euroopa Komisjoni esindusest Eestis, Luis Alvarado Martinez Euroopa Noortefoorumist, Erasmus+ programmi algatuse Change Makers Eesti esindaja Anett Männiste ja Peter Mladenov Struktuurse Dialoogi juhtkomitee  esindajana Bulgaariast ning teisel päeval Gustav Paul Tamkivi ja Ede Schank Tamkivi, kes kõnelevad digivahendite kasutamisest ja noorte enesearengust.

Konverentsi tulemusena antakse sisend konsultatsioonidesse noortega, mis viiakse läbi kõikides Euroopa Liidu liikmesriikides 2017. aasta novembrist 2018. aasta veebruarini ning uue Euroopa Liidu noortestrateegia loomisse, mille kavandi avaldab Euroopa Komisjon 2018. aasta varasuvel.

Euroopa Liidu noortekonverentsid toimuvad kaks korda aastas ning neid korraldab Euroopa Liidu Nõukogu eesistujariik.

Eesti eesistumise hariduse-, teaduse- ja noortevaldkonna prioriteetide ja ürituste kohta saab täpsemalt lugeda haridusministeeriumi veebilehelt.

Allikas: eu2017.ee