Esita küsimus elik@nlib.ee

Minister Tsahkna: põgenike edukale integreerimisele aitab kaasa hästi toimiv tugisüsteem

20.10.2016

Põgenike vastuvõtusüsteem Eestis on võimaldanud pakkuda väga individuaalseid, konkreetse inimese ja perekonna vajadustest lähtuvaid lahendusi, toodi välja eilsel kolmepoolsel tippkohtumisel Brüsselis.

„Vastuvõtva ühiskonna ootus on, et rahvusvahelise kaitse saajad liiguksid kiiresti tööturule ning tagaksid endale sissetuleku,“ ütles sotsiaalkaitseminister Margus Tsahkna kohtumisel Euroopa Ülemkogu eesistuja Donald Tuski ja Euroopa Komisjoni presidendi, Jean-Claude Junckeriga. „Tööandjate ootus on, et inimesed oleksid võimelised rääkima esmaselgi tasemel kohalikus keeles. Seega on oluline leida tasakaal keeleõppe, töötamise ja lõimumise vahel.“

Elukoha otsimisel arvestatakse kohalike teenuste kättesaadavuse ja võimalustega töötada ning õppida. Igale perekonnale määratakse tugiisik, kes abistab esmaste toimingute juures, mis siia saabujaid ees ootavad: elukoha registreerimine kohalikus omavalitsuses, perearsti nimistusse registreerimine, lasteaia või kooli nimekirja registreerimine jpm. „Eesti on valinud ainuvõimaliku lahenduse, et väikese ühiskonnana kontrollida, kes riiki sisenevad ja kuidas tagada nende võimalikult kiire sulandumine ühiskonda ja tööturule,“ lisas Tsahkna.

Eestisse saabudes algab ühe kuu jooksul eesti keele õpe. Hetkel on ümberasustamise ja –paigutamise raames vastuvõetud inimeste eesti keele õppe mahuks 100 tundi ühe inimese kohta. Selle aja jooksul peaks inimene olema võimeline omandama keeleoskustaseme A1.

Töö leidmisel aitab saabujaid töötukassa, mis muuhulgas vahendab tööpakkumisi, aitab leida ajutise töö või pakub tööpraktika võimalusi. Vajadusel koostatakse inimesele personaalne tööotsimise kava. Sealjuures lähtutakse inimese individuaalsetest oskustest, kogemustest ja võimetest.

 

Allikas: Sotsiaalministeerium