Esita küsimus elik@nlib.ee

Ministeerium: Euroopa Liidu uued maksureeglid arvestavad Eesti omapäraga

14.09.2016

Rahandusministeeriumi hinnangul saavutas Eesti juunikuus peetud läbirääkimistel Euroopa Liidu (EL) 2019. aasta alguses jõustuva uue maksudirektiivi üle selle, et direktiivi viidi sisse mitu siinse tulumaksusüsteemi omapära arvestavat erandit.

«Eesti oli algusest peale vastu direktiivi asendusklausli artiklile, kuna see oleks sundinud riiki maksustama kolmandatest riikides pärit kasumeid, mis on legitiimsed ja mida riik ei soovi maksustada. Samuti oleks asendusklausel tekitanud äriühingutele motivatsiooni struktureerida omandiõigust läbi madala maksukoormusega EL-i riikide,» rääkis rahandusministeeriumi asekantsler Dmitri Jegorov teisipäeval toimunud Ernst & Youngi (EY) maksukonverentsil.

«Asendusklausli artikliga soovib Komisjon tagada, et madalalt maksustatud kasumid, mis sisenevad EL-i kolmandatest riikidest ja ei ole teenitud sealsest aktiivsest majandustegevusest, ei saaks üheski liikmesriigis nautida topeltmaksustamise vältimisel välistusmeetodit, vaid langeks tasaarvestus- ehk krediidimeetodi alla. See tähendab, et sisenemisriigi maksumäärast puudujäävat osa tuleks alati juurde maksta, välja arvatud siis, kui liikmesriigi ja kolmanda riigi vahel on sõlmitud maksuleping,» kirjutas Jegorov juunis rahandusministeeriumi kodulehel.

Loe edasi: postimees.ee