Esita küsimus elik@nlib.ee

Mikser: tihe koostöö Euroopa Parlamendiga aitab hoida Euroopa Liidu ühtsust

08.03.2017

Välisminister Sven Mikser kinnitas eile Brüsselis toimunud kohtumisel Euroopa Parlamendi väliskomisjoni esimehe David McAllisteriga, et Euroopa Liidu ühtsuse ja otsustusvõimelisuse hoidmiseks on tihe koostöö Euroopa Parlamendiga vajalik. Kohtumisel arutati ka Euroopa Liidu laienemist, idapartnerlust, olukorda Ukrainas ja Lääne-Balkanil, rändega seonduvat ning Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumist.

Mikseri sõnul on nii Eesti kui kogu Euroopa Liidu kodanike jaoks oluline, et Euroopa on maailmale avatud ning turvaline ja kaitstud paik. “Eesti eesistumise ajal on laual ka digitaalsete teenuste arendamine ning andmete vaba liikumine, milleks on vaja ajakohastada ühtset õigusruumi ja elektroonilise side turureegleid, et soodustada investeeringuid, konkurentsi ja uute teenuste arendamist,” kinnitas ta.

Rändest kõneldes ütles välisminister, et selle puhul tuleb pöörata tähelepanu eelkõige kolmele valdkonnale, milles on ka Eestil võrdväärne panus. „Euroopa Liidu välispiiride tõhus kaitse, Euroopa Liidu ja Türgi leppe täitmine ning rände algpõhjustega tegelemine on need valdkonnad, millega meil tuleb igapäevaselt tegelda. Samuti peame leidma sobiva lahenduse varjupaigasüsteemi reformimisele,” rõhutas Mikser.

Ukrainast rääkides rõhutas Mikser, et oluline on järjepidev toetus Ukraina suveräänsuse ning territoriaalse terviklikkuse säilimisele. „Euroopa Liidu sanktsioonidega tuleb jätkata seni, kuni Minski lepped on täidetud. Me ei tohi unustada Krimmi anneksiooni ja seal halvenevat inimõiguste olukorda,“ rõhutas Mikser.

ELi laienemisest rääkides kinnitas välisminister, et Eesti toetab jätkuvalt Euroopa Liidu laienemist, tuginedes Kopenhaageni kriteeriumidele ja rangele tingimuslikkusele.

Allikas: Välisministeerium