Esita küsimus elik@nlib.ee

Mikser arutas Šveitsi presidendiga koostööd ja partnerlust Eesti ELi Nõukogu eesistumise eel

11.04.2017

10.04.2017

Välisminister Sven Mikser ja Eestis töövisiidil viibiv Šveitsi president Doris Leuthard arutasid täna kohtumisel Eesti ja Šveitsi suhteid, Šveitsi koostööd Euroopa Liiduga, Euroopa ees seisvaid välispoliitika ja julgeolekuküsimusi ning eesistumist ELi Nõukogus.

Välisminister Mikser ja Šveitsi president Leuthard rõhutasid Eesti ja Šveitsi häid ning sõbralikke suhteid. „Hindame kõrgelt Eesti-Šveitsi koostööprogrammi raames tehtud koostööd, mis on meie riikide suhteid veelgi tihendanud,“ lausus Mikser ning avaldas lootust koostööprogrammi jätkumiseks. Šveits on koostööprogrammi raames toetanud Eestit ligi 33 miljoni euro ulatuses ning ellu on viidud 16 projekti. Rahastatud on lastekodude ümberehitamist peremajade tüüpi asenduskodudeks, keskkonnaseire tehnoloogia kaasajastamist, kõnnirobotite hankimist, energiatõhusate avalike hoonete ehitamist, Eesti Kohtuekspertiisi Instituudi kaasajastamist ning häirekeskuse uut geoinfosüsteemi.

Mikser arutas president Leuthardiga Šveitsi koostööd Euroopa Liiduga. „Šveits on Euroopa Liidule lähedane partner, kellega jagame samu väärtusi ning järjest tihenev koostöö vastab meie kõikide huvidele,“ sõnas välisminister. Ta väljendas heameelt positiivsete arengute üle ELi ja Šveitsi vahelistel läbirääkimistel. „Loodame, et realiseerub ambitsioonikas plaan jõuda aasta lõpuks kokkulepeteni,“ lausus Mikser.

Välisminister andis ülevaate Eesti ettevalmistustest ning prioriteetidest ELi Nõukogu eesistumisel. „Eesti eesistumine toimub ajal, mil Euroopal tuleb tegeleda mitme väga olulise küsimusega, nagu näiteks rändekriis ja Ühendkuningriigi EList lahkumisega seonduv. Keskendume eesistumisel Euroopa julgeolekule, majandusele ja digitaalsetele teemadele ning samuti peame oluliseks jätkata idapartnerite reformipoliitika toetamist,“ sõnas Mikser.

Julgeolekuküsimustest ning olukorrast Ukrainas rääkides rõhutas Mikser ühtse rahvusvahelise toetuse tähtsust Ukraina suveräänsusele ja territoriaalsele terviklikkusele. „Sanktsioonide tühistamisest ei saa rääkida enne, kui Minski lepped on täidetud,” rõhutas Eesti välisminister. Mikser ja Leuthard rõhutasid vajadust jätkata Ukraina toetamist ka reformiprotsessis.

Mikser ja Leuthard arutasid veel küberjulgeolekut ning IT-koostööd. „Rahvusvaheline küberjulgeoleku-alane koostöö on muutumas üha olulisemaks. Šveits on oodatud liituma NATO küberkaitse koostöökeskusega,“ sõnas välisminister Mikser.

Fotod: https://www.flickr.com/photos/estonian-foreign-ministry/albums/721576824…

Allikas: Välisministeerium