Esita küsimus elik@nlib.ee

Meist

AVATUD
E – R 10 – 20
L 12 – 19
Juulis ja augustis
E – R 12 – 18

Euroopa Liidu infokeskuse lugemissaal asub Rahvusraamatukogu 5. korrusel.

Euroopa Liidu infokeskus tagab Euroopa Liiduga seotud teabe kõigile huvilistele, varustab lisainfoga Riigikogu ning teisi põhiseaduslikke institutsioone ja ametkondi.

Eesti Rahvusraamatukogu sai Euroopa Liidu ametlike väljaannete depookoguks 1992. aastal. Infonõudluse kasvades moodustati 1998. aasta septembris eraldi Euroopa Liidu infokeskuse lugemissaal.

2009. aasta aprillist on Euroopa Liidu infokeskus Euroopa dokumendikeskuse staatusega. Euroopa Komisjoni võrgustik loodi 1963. aastal. 2005. aastast on dokumendikeskused ühendatud teise komisjoni võrgustikuga Europe Direct.

1999. aasta novembris avas Euroopa Liidu infokeskus tasuta euroinfo telefoni, et tõsta avalikkuse teadlikkust Euroopa Liiduga seotud küsimustes. Tasuta euroinfo telefon lõpetas töö 1. jaanuarist 2018.

2014. aastal viidi läbi struktuurimuudatus, mille käigus Euroopa Liidu infokeskus lõpetas eraldi osakonnana oma töö. Selle tulemusena moodustati EL töörühm Rahvusraamatukogu Parlamendiinfo keskuse koosseisus ning  lugejaid hakati ühiselt teenindama ühiskonnateaduste saalis.

Euroopa Liiduga seotud küsimustele vastatakse kohe või hiljemalt 2 tööpäeva jooksul. Küsimusi võib saata ka e-posti vahendusel elik@nlib.ee.

Vastamisel kasutatakse:
·   Eesti Rahvusraamatukogu Euroopa Liidu infokeskuse kogu ja andmebaase
·   teenust toetavate riigiasutuste ekspertide ja spetsialistide abi
·   teiste info- ja teabekeskuste ning maakondlike infokonsultantide abi.


KOGU

Kogus on üle 9000 nimetuse trükiseid, neist ligi 100 nimetust perioodikaväljaandeid.

· Euroopa Liidu institutsioonide olulisemad väljaanded:
– Official Journal (Euroopa Ühenduste Teataja) 1952. a. alates
L-seeria – avaldatakse siduvad õigusaktid
C-seeria – informatsioon, ettevalmistavad aktid, märkused
– Euroopa Liidu Parlamendi, Komisjoni ning kõigi teiste institutsioonide ja agentuuride töödokumendid
– Euroopa Liidu kohtulahendid
– statistikakogumikud

· Euroopa Liidu teemat käsitlevad võõrkeelsed teatmeteosed, entsüklopeediad, käsiraamatud, monograafiad, uurimustööd ning perioodikaväljaanded.
· Euroopa Liidu teemat käsitlevad eestikeelsed raamatud.