Esita küsimus 800 3330 Tasuta euroinfo telefon elik@nlib.ee

Meist

AVATUD
E – R 10 – 20
L 12 – 19
Juulis ja augustis
E – R 12 – 18

Euroopa Liidu infokeskuse lugemissaal asub Rahvusraamatukogu 5. korrusel.

Euroopa Liidu infokeskus tagab Euroopa Liiduga seotud teabe kõigile huvilistele, varustab lisainfoga Riigikogu ning teisi põhiseaduslikke institutsioone ja ametkondi.

Eesti Rahvusraamatukogu sai Euroopa Liidu ametlike väljaannete depookoguks 1992. aastal. Infonõudluse kasvades moodustati 1998. aasta septembris eraldi struktuuriüksus Euroopa Liidu infokeskus.

2009. aasta aprillist on Euroopa Liidu infokeskus Euroopa dokumendikeskuse staatusega. Euroopa Komisjoni võrgustik loodi 1963. aastal. 2005. aastast on dokumendikeskused ühendatud teise komisjoni võrgustikuga Europe Direct.

2014. aastal viidi läbi struktuurimuudatus, mille käigus Euroopa Liidu infokeskus lõpetas eraldi osakonnana oma töö. Selle tulemusena moodustati EL töörühm Rahvusraamatukogu Parlamendiinfo keskuse koosseisus ning  lugejaid hakati ühiselt teenindama ühiskonnateaduste saalis.

Tasuta euroinfo telefon 800 3330 avati Euroopa Liidu infokeskuse juures 1999. aastal, osana Vabariigi Valitsuse infopoliitikast, mis oli suunatud Eesti avalikkuse Euroopa Liidu alase informeerituse tõstmisele. Telefon on avatud:  E-R  10 – 16.

Euroopa Liiduga seotud küsimustele vastatakse kohe või hiljemalt 2 tööpäeva jooksul. Küsimusi võib saata ka e-posti vahendusel elik@nlib.ee.

Vastamisel kasutatakse:
·   Eesti Rahvusraamatukogu Euroopa Liidu infokeskuse kogu ja andmebaase
·   teenust toetavate riigiasutuste ekspertide ja spetsialistide abi
·   teiste info- ja teabekeskuste ning maakondlike infokonsultantide abi.


KOGU

Kogus on üle 9000 nimetuse trükiseid, neist ligi 100 nimetust perioodikaväljaandeid.

· Euroopa Liidu institutsioonide olulisemad väljaanded:
– Official Journal (Euroopa Ühenduste Teataja) 1952. a. alates
L-seeria – avaldatakse siduvad õigusaktid
C-seeria – informatsioon, ettevalmistavad aktid, märkused
– Euroopa Liidu Parlamendi, Komisjoni ning kõigi teiste institutsioonide ja agentuuride töödokumendid
– Euroopa Liidu kohtulahendid
– statistikakogumikud

· Euroopa Liidu teemat käsitlevad võõrkeelsed teatmeteosed, entsüklopeediad, käsiraamatud, monograafiad, uurimustööd ning perioodikaväljaanded.
· Euroopa Liidu teemat käsitlevad eestikeelsed raamatud.