Esita küsimus elik@nlib.ee

MEDIA online levi taotlusvooru tähtaeg

11.08.2015

Voorust toetatakse järgmisi tegevusi:
Meede 2: digitaalsete pakettide ettevalmistus, mis võimaldaks Euroopa audiovisuaalteoste laiemat levikut VOD platvormidel riikides, kus teosed pole muul viisil kättesaadavad
Meede 3: innovaatilised lahendused ühe või mitme Euroopa filmi esitluseks mitmel platvormil korraga vähemalt kahel territooriumil.

Projekti tegevused peavad toimuma ajavahemikus 1. Jaanuar kuni 31. Detsember 2016. Projekti maksimaalne kestus on 12 kuud.

Muudatused võrreldes eelmise aasta vooruga:
Antud voor on avatud ainult meetmetele 2 ja 3. Puudub avatud voor olemasolevatele või uutele VOD platvormidele. Eelarves ette nähtud toetussummast VOD platvormidele finantseeritakse 12 eelmisel aastal FPA-lepinguga toetust saanud projekti.
Muudatused meetmes 2: projekti teoste kataloog peab sisaldama vähemalt 20 Euroopa AV-teost (varasemalt 30 teost).
Muudatused meetmes 3: projekt peab hõlmama vähemalt kahte MEDIA programmis osalevat riiki (varasema kolme asemel).

Taotluste esitamise tähtaeg on 17. september 2015 kell 12:00 (Brüsseli aeg).

Tutvu vooru info ja dokumentidega siin.

 

Allikas: Loov Euroopa