Esita küsimus elik@nlib.ee

Märtsi täiskogult õpitu: kaardimaksetasud, kandidaatriigid, Nemtsov

13.03.2015

Saadikud andsid 9.–12.märtsini Strasbourgis toimunud istungjärgul heakskiidu õigusloomele, mis seab ülempiirid kaardimaksete vahendustasudele. Lisaks nõudsid EP liikmed rahvusvahelist uurimist Venemaa opositsiooniliidri Boriss Nemtsovi tapmise asjus. Kriitikat pälvisid ELi poole püüdlevad kandidaatriigid, samuti oli tähelepanu all soolise palgalõhe püsimine.

Istungitesaalis teisipäeval kõne pidanud Jordaania kuningas Abdullah II kutsus moslemeid üles liituma võitlusega nn Islamiriigi vastu. “Tulevik seisneb ühtsuses ja teineteise austamises, mitte killustatuses ja stereotüüpides,” lausus neljandat korda EPs ametlikul visiidil viibinud kuningas.

Kuigi võrdõiguslikkuse tagamise osas on näha teatud edusamme, tuleb veel palju ära teha soolise palgalõhe kaotamise ja naiste karjäärivõimaluste arendamise nimel, seisab teisipäeval kinnituse saanud resolutsioonis.

Lisaks läbis samal päeval hääletuse õigusloome, mis seab ülempiiri kaardimaksete vahendustasudele, mida pangad küsivad jaemüüjatelt, kui ost sooritatakse deebet- või krediitkaardiga. See peaks vähendama nii tarbijate kui jaemüüjate kulutusi.

Esmaspäeval toimunud arutelul avaldasid saadikud toetust veoettevõtjatele, kes kannatavad Venemaa impordikeelu tõttu. Lisaks nõuti istungitesaalis Euroopa Komisjonilt konkreetseid samme nende abistamiseks.

Kandidaatriigid, laste kuritarvitamine

Täiskogul said hinnangu Serbia, Kosovo, Montenegro ja endise Jugoslaavia Makedoonia vabariigi sammud ELi suunas. Kolmapäeval hääletuse läbinud resolutsioonid tõstavad esile probleeme seoses õigusriigi tagamise, korruptsiooni, diskrimineerimise, aeglaste reformide ja poliitikute polariseerumisega.

Laste seksuaalse kuritaritarvitamise uurimine peab muutuma tõhusamaks, seisab kolmapäeval kinnituse saanud resolutsioonis. See tähendab kurjategijate karistamist, ohvrite kaitsmist ja ebaseadusliku materjali eemaldamist veebist.

Järgmine ELi tippkohtumine on kavas 19.-20. märtsil ning kolmapäeva hommikul saadikute poolt antud juhiste järgi tuleb riigipeadel tagada Euroopa suurem energiasõltumatus ja ajada ühist poliitikat suhetes Venemaaga. Samuti peab ülemkogu keskenduma Ukraina majandusabile.

Nemtsov, majandusjuhtimine

Neljapäeval täiskogul vastu võetud resolutsioonis nõudsid saadikud Vene opositsioonipoliitiku Boriss Nemtsovi mõrva sõltumatut rahvusvahelist uurimist.

ELi majandusjuhtimine ja sellega seotud sotsiaalaspektid olid tähelepanu keskpunktis kolmapäeval, kui parlamendiliikmed tõid välja, et 43 protsenti ELi noortest töötab ebakindlatel alustel. Üheks näiteks on osaajaga töötamine. Seega nõuab EP noortele kvaliteetsete töökohtade loomist.

Antisemitismi kasv, islamifoobia ja vägivaldse äärmusluse levik ELis olid teemad, mis leidsid istungitesaalis käsitlemist kolmapäeva õhtul, debatist võttis osa naabruspoliitika eest vastutav volinik Johannes Hahn.

EP Facebooki lehel toimunud veebivestlus president Martin Schulziga toimus kolmapäeval, esitatud küsimused puudutasid suhteid Venemaaga, ühtse Euroopa armee ideed ja noorte tööhõivega seodnuvat.

 

Allikas: Euroopa Parlament