Esita küsimus elik@nlib.ee

Maris Lauri osaleb euroala ja ELi rahandusministrite koosolekutel

15.02.2015

Rahandusminister Maris Lauri on homme Brüsselis euroala rahandusministrite kohtumisel, kus arutatakse Kreeka olukorda. Teisipäeval toimub ELi rahandusministrite kokkusaamine, mille peateema on Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi määrus.

Kreeka teine abiprogramm lõppeb veebruari lõpus, seepärast on oluline, et tulevikuotsus tehtaks lähiajal. Eesti on seisukohal, et võetud kohustusi tuleb täita.

Lisaks antakse rahandusministritele homme ülevaade Küprose finantsabiprogrammi olukorrast ja 12. veebruari Ülemkogust ning räägitakse Portugali abilaenu ennetähtaegsest tagasimaksmisest Rahvusvahelisele Valuutafondile. Euroopa Komisjon tutvustab ministritele 5.veebruaril avalikustatud majandusprognoosi.

Teisipäevasel ELi rahandusministrite kokkusaamisel arutatakse Euroopa investeeringute kava aluseks oleva strateegiliste investeeringute fondi määrust, mille kokkulepe loodetakse sõlmida märtsis. Euroopa poolaasta protsessi raames võetakse vastu järeldused majanduskasvu analüüsi ja häiremehhanismi raporti kohta, samuti kinnitatakse Euroopa Liidu 2013. aasta eelarve täitmise aruanne. Ministrid kinnitavad ka ELi üldeelarve 2016. aasta suunise, mille vastuvõtmisega algab iga-aastane üldeelarve kavandamise protseduur. Lisaks annavad eestistujariik Läti ja komisjon ülevaate G20 rahandusministrite ja keskpanga presidentide kohtumistest 9-10. veebruaril Istanbulis

Allikas: Rahandusministeerium