Esita küsimus elik@nlib.ee

Majandus- ja taristuminister Kadri Simson: ELis peavad tarbijate huvid olema rohkem kaitstud

30.11.2017

Majandus- ja taristuminister Kadri Simson ütles täna Brüsselis Euroopa Komisjoni tarbijate kaitse laiendamise algatuse kohtumisel, et Euroopa Liit peab poliitikakujundajatena tagama turu, kus tarbijad on piisavalt kaitstud ja ettevõtted saavad ausa konkurentsi tingimustes kasvada.

„Mõjuanalüüs on osutanud seadusandlike muudatuste vajalikkust, näiteks tarbijate õiguskaitse kehtestamine ebaausate kaubandustavade kasutamise korral, internetipõhiste turgude suurema läbipaistvuse vajadus ja lepingueelse teabe esitamise lihtsustamine,“ rääkis minister.

Simsoni sõnul on olulised ka inimeste teadlikkust tõstvad haridustegevused, mis keskenduvad Euroopa Liidu olulistele tarbijaõigustele ning aitavad meie tarbijatel ja ettevõtetel pakkuda usaldusväärsemaid tarbimisharjumusi. „Seepärast näeme, et teavitamine, mis kaasneb nõukogus toimuvate poliitilise tasandi aruteludega, on laiemale üldsusele väga oluline,“ lisas ta.

Tänasest algatab Euroopa Komisjon kampaania „New Deal for Consumers“ (uus võimalus tarbijatele), mille sisu on lünkade kõrvaldamine tarbijaõigust reguleerivates direktiivides ja neid õigusi tagava järelevalve parandamine eelkõige suuremahuliste rikkumiste puhul.

Lisaks seadusandlikele algatustele kuulub paketti ka komisjoni kava viia läbi teadlikkuse tõstmise üritusi liikmesriikides 2018. aasta kevad-suvel nimetuse all „Tarbijadialoogid“, et saada nö toetust ja vastukaja komisjoni algatustele tarbijatelt ja teistelt turuosalistelt.

Näide, miks on komisjoni algatus vajalik:

E-pood pakkus mitmeid väga hea hinnaga moekaupu kolmel Balti turul koos lubadusega kaup kiiresti kohale toimetada, kuid kaupa tuli oodata kuid. Lisaks kasutas kaupleja ka muid eksitavaid kauplemisvõtteid nagu tarbijate eksitamine veebilehel ostes saavutatava hinnavõidu kohta (puudus info soodushinnaga piiritletud aja kohta) ja lepingust taganemisel ei tagastatud tarbijatele nende juba tasutud summasid seaduses ette nähtud 14 päeva jooksul.

Kehtiva korra kohaselt saaks järelevalveasutus (Tarbijakaitseamet) teha ettekirjutuse kauplejale, nõudes veebilehel avaldatud tingimuste seadusega kooskõlla viimist ja tarbijate ees võetud kohustuste täitmist ning kui kaupleja seda eiraks, siis kohaldada sunniraha. Tarbija peaks asuma kahjusid sisse nõudes veel kord tõendama kaupleja rikkumist. Komisjoni plaanitavate muudatuste tulemusena tekiks tarbijatel võimalus nõuda neile tekkinud kahju hüvitamist järelevalveasutuse tuvastatud eksitavate kauplemisvõtete tuvastamise alusel. Teisisõnu kaob tarbijatel ära vajadus kohtult kahjusid sisse nõudes ise rikkumist tõendada, sest on võimalik tugineda järelevalveasutuse tõendatud rikkumisele.

 

Allikas: eu2017.ee