Esita küsimus elik@nlib.ee

Maive Rute nimetati Euroopa Komisjoni Teadusuuringute Ühiskeskuse asepeadirektoriks

13.04.2016

Euroopa Komisjon nimetas eestlanna Maive Rute Teadusuuringute Ühiskeskuse asepeadirektoriks, kus tema põhiülesandeks on teadusteenistuse parem sidumine komisjoni poliitikaid kujundavate osakondadega.

Maive Rute: “Minust saab Teadusuuringute Ühiskeskuse peadirektori ainus asetäitja, mis on 3000 töötajaga organisatsiooni puhul üsna erakordne. Vastutusvaldkondi on mul laias laastus kolm: seitsme teadusinstituudi töö koordineerimine ning nende tööplaanide arendamine; koostöö tihendamine komisjoni peadirektoraatide, liikmesriikide ja teiste Euroopa institutsioonidega ning organisatsiooni efektiivsemaks muutmine. Lisaks saan enda otsealluvusse kolm üksust, mis tegelevad ökonomeetria ja rakendusstatistika, käitumisteaduste ning intellektuaalomandi kaitsega.”

Teadusuuringute Ühiskeskus (Joint Research Centre – JRC) on teadusasutus, kus luuakse uut teavet ja eksperthinnanguid Euroopa Komisjoni otsuste toetuseks. Ühiskeskus on komisjoni üks suurimaid peadirektoraate, mille aastaeelarve on üle 350 miljoni euro. Ühiskeskuse alla kuulub seitse teadusinstituuti viies liikmesriigis ning kesksed direktoraadid Brüsselis. Uurimisteemad ulatuvad toiduohutusest, tarbijakaitsest ja pettusevastasest võitlusest keskkonnaohtude, uute standardite arendamise ja maksumuudatuste mõjude modelleerimiseni.

Maive Rute asus Euroopa Komisjonis tööle 2005. aastal ettevõtluse ja tööstuse peadirektoraadis VKEde, konkurentsivõime ja ettevõtluse edendamise direktorina. Enne seda oli ta kolm aastat töötanud Maaelu Laenude Tagamise Sihtasutuse juhatajana ja viis aastat Eesti Krediidi ja Ekspordi Garanteerimise Sihtasutuse (KredEx) juhatajana. Komisjonis töötas Maive Rute ka teadusuuringute ja innovatsiooni peadirektoraadis, alguses biotehnoloogia ja põllumajandusliku toidutööstuse valdkonna direktorina ja kuni viimase ajani ressursidirektorina.

Komisjoni ametnike kõrgeimale ehk peadirektori tasemele on eestlastest praeguseks jõudnud vaid Henrik Hololei. Veel töötab komisjonis kolm eestlasest direktorit.

Maive Rute asub uuele ametipostile 16. aprillil.

 

Allikas: Euroopa Komisjoni Esindus Eestis