Esita küsimus elik@nlib.ee

Maasikas: tugev Euroopa Liit on nii meie kui meie partnerite julgeoleku ja heaolu huvides

01.12.2016

30.11.2016

Eesti eriesindaja Euroopa Liidu institutsioonide juures Matti Maasikas ning välisministeeriumi välismajanduse ja arengukoostööküsimuste asekantsler Väino Reinart kohtusid täna Tallinnas visiidil viibiva Rootsi EL-i küsimuste ja rahvusvahelise kaubanduse ministri Ann Lindega.
Kohtumisel kõneldi nii Eesti ja Rootsi kui ka Põhja- ja Baltimaade koostööst, samuti Eesti peatsest EL-eesistumisest ning EL-i ja rahvusvahelise kaubanduse päevakajalistest teemadest.

Eriesindaja Maasika sõnul on Eesti oma eesistumise ettevalmistustega jõudsalt edasi liikunud, paika on saanud eesistumismeeskond ja valminud on ka võimalike teemade nimekiri, millega tuleb eesistujana tegelda järgmise aasta teises pooles. „Eesti soov on selge – tugev Euroopa Liit on nii meie kui meie partnerite julgeoleku ja heaolu huvides,” rõhutas Maasikas. „Seega peame olema tegusad ja konstruktiivsed, pakkuma välja ideid ning neid ka kaitsma ja ühishuve leidma.“

Digitaalne ühisturg on üks neid teemasid, mille eestvedaja on Eesti koos Rootsi ja teiste Põhjamaadega. Eesti jaoks on oluline tarbijate võrdne kohtlemine, andmete vaba liikumine ning kiired ja tõhusad ühendused. Eriesindaja hinnangul on digitaalajastul oluline, et kaoksid rändlustasud ja geoblokeeringud. „Seadusandlikku alust vajab ka andmete vaba liikumine, sest see on valdkond, mis annab võimaluse vähendada innovatsioonikulusid ja luua uusi ärimudeleid,“ ütles Maasikas.

Rändekriisist kõneldes nentis eriesindaja, et seni tehtud poliitilised otsused tuleb ellu viia. Tagada tuleb Euroopa Liidu välispiiride tõhus kaitse ja Schengeni ala täieliku toimimise taastamine. Järgmise aasta 1. jaanuarist on täies ulatuses töös ka uus Euroopa Piiri- ja Rannavalveamet. Jätkuvalt on vaja tegelda rände algpõhjustega Aafrikas, hoolitseda tuleb selle eest, et EL-Türgi rändelepe toimib ning Euroopa rändekava ja ühine varjupaigasüsteem töötaksid korralikult.

Kõneldes Eesti-Rootsi kaubandussuhetest ja rahvusvahelisest kaubandusest ning Euroopa Liidu vabakaubanduslepetest kolmandate riikidega tõdeti, et meie majandusruumid on väga tihedalt põimunud ning mõlemad riigid on olnud vaba kaubanduse eestkõnelejad nii Euroopa Liidus kui ka globaalselt. Asekantsler Väino Reinarti sõnul on „Eesti eesmärk vaba, avatud ja ettevõtlussõbralik majandus ning ka rahvusvaheline kaubandus on see valdkond, kus Eesti ja Rootsi on samameelsed”.

Kohtumisel olid veel kõne all energiajulgeoleku, Euroopa Liidu laienemise ja tuleviku ning Ühendkuningriigi EList lahkumise referendumi tagajärgedega seotud teemad.

Fotod: https://www.flickr.com/photos/estonian-foreign-ministry/albums/721576732…

Allikas: Välisministeerium