Esita küsimus elik@nlib.ee

Maasikas ELi nõukogu eesistujana: Euroopa Liit on avatud majanduse eestvedaja

05.07.2017

Täna Euroopa Liidu Nõukogu eesistujana Euroopa Parlamendi täiskogu istungil Strasbourgis võttis Eesti eriesindaja Euroopa Liidu institutsioonide juures Matti Maasikas sõna G-20 peatse tippkohtumise, Euroopa Liidu ja Türgi koostöö ning säästliku arengu eesmärkide kohta.

Reedel Hamburgis toimuvast G-20 kohtumisest kõneldes kinnitas Maasikas, et Euroopa Liit soovib G-20 riikidele anda tugeva signaali oma kindlast veendumusest olla avatud majanduse eestvedaja. Euroopa Liidu eesmärk on tagada tasakaalustatud majanduskasv ning hoida oma turud avatud. „Me lähtume sellest, et kaubavahetus on kõikidele osapooltele kasulik, aga me peame kaasa aitama ka sellele, et vähendada võimalikke negatiivseid kõrvalmõjusid ja vältida protektsionismi,” ütles Maasikas.

Rääkides Euroopa Liidu ja Türgi tiheda koostöö ning avatud dialoogi jätkamise vajadusest ütles Maasikas, et „Türgi on Euroopa Liiduga sõlmitud lepingust kinni pidanud, aidanud ohjata põgenikevoogu ja vähendada inimeste hukkumist Vahemerel. Sellest lepingust on olnud kasu kõigile ning Euroopa Liit on valmis Türgit ka edaspidi selles tegevuses toetama.”.

Samas tuleb tähelepanu pöörata ka Türgis toimuvale ning eriesindaja sõnul peab Euroopa Liit nõudma Türgilt demokraatia, põhiseaduslikkuse ja põhivabaduste järgimist ning neist ka kinnipidamist. Euroopa parlament arutas parlamendi väliskomisjonis koostatud Türgi 2016. aasta raportit, mis mõistab hukka riigipöördekatsed ja avaldab toetust Türgi rahvale, kinnitades samas, et Türgi valitsuse tegevusel on oma tagajärjed. Resolutsioon rõhutab Türgi ja Euroopa hea suhte vajalikkust ja tähtsust mõlema poole jaoks.

Säästliku arengu eesmärgid aastani 2030 ning Euroopa Kestliku Arengu Fondi tagatisfondi puudutava raporti ettepanekust kõneldes rõhutas Maasikas, et vaesuse vähendamine on Euroopa Liidu arengupoliitika peamine eesmärk. See hõlmab paljusid valdkondi, nagu majandus-, sotsiaal- ja keskkonnaküsimused, saavutatud uus konsensus kinnitab omakorda ELi kindlat pühendumist Pariisi kliimaleppe täitmisele.

 

Allikas: eu2017.ee