Esita küsimus elik@nlib.ee

Maasikas: Eesti eesmärk eesistumisajal on konkreetsed tulemused kodanike jaoks

14.06.2017
Euroopa Parlamendi komisjonide esimeeste konverentsil Strasbourgis rääkis Eesti eriesindaja Euroopa Liidu institutsioonide juures Matti Maasikas Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise prioriteetidest põhjalikumalt, rõhutades, et kõikide teemade puhul on põhitähelepanu pööratud konkreetsete tulemuste saavutamisele just kodanike igapäevaelu mõjutavates küsimustes. 

Avatud ja uuendusmeelsest Euroopa majandusest kõneldes ütles Maasikas, et «lihtne ja arusaadav ettevõtluskeskkond on kindlasti üks neid uute töökohtade loomise ja majandusarengu tõukeid, mis aitavad kaasa ühisturu erinevate võimaluste paremale kasutamisele, seega ka inimeste elujärje parandamisele».

Maasikas märkis, et Eesti on valmis jätkama teenuste paketi arutelusid ning alustama diskussiooni äriühinguõiguse reformipaketi üle, samuti on tähelepanu all võrdsed võimalused tööturul ning töö- ja eraelu tasakaalustamine.

Loe edasi: postimees.ee