Esita küsimus elik@nlib.ee

Maakondades toimuvad rahvusvahelise kaitse teemalised teabepäevad

28.10.2015

26. oktoobrist külastavad kahe nädala jooksul ministeeriumite ja vabakonna esindajad kõiki maakondi eesmärgiga viia läbi teabepäev  „Toimetulek rändeajastul: Rahvusvahelise kaitse valdkond ja kohalik tasand“.

Teabepäevadel leitakse üheskoos vastuseid rahvusvahelist kaitset vajavaid inimesi puudutavatele küsimustele ning arutatakse nende vastuvõtuga seotud vajaduste ja võimaluste üle.

„Soovime, et info selle kohta, mida inimeste aitamine rahvusvahelise kaitse saajate vastuvõtmisega tähendab,  jõuaks iga kohaliku omavalitsuse esindajani ja sealt edasi meie kõikideni. Kohtumistel räägime teemast avatult ja regioonipõhiselt ning otsime lahendusi kõikvõimalikele küsimustele, mis tekkinud on,“ ütles Siseministeeriumi korrakaitse- ja migratsioonipoliitika asekantsler Raivo Küüt.

Lisaks riigi ja vabakonna tegevuste tutvustamisele antakse kohtumistel ülevaade rändevaldkonna hetkeolukorrast Eestis ja Euroopa Liidus, keskendudes eelkõige rahvusvahelise kaitse valdkonnale. Ühiselt arutletakse muuhulgas rahvusvahelise kaitse saajate vastuvõtmisega seotud küsimuste üle, ehk millised on kohalike omavalitsuste võimalused ja vajadused täna ning tulevikus.

Teabepäevad on suunatud omavalitsus- ja koolijuhtidele ning sotsiaalhoolekande töötajatele. Ajakirjanikud on oodatud. Teabepäeva korraldab Sisekaitseakadeemia, ettekannetega esinevad Siseministeeriumi, Sotsiaalministeeriumi ning Haridus- ja Teadusministeeriumi ametnikud, Sisekaitseakadeemia rändeeksperdid ja pagulastega tegelevad mittetulundusühingud Eesti Pagulasabi, Johannes Mihkelsoni Keskus ja MTÜ Pagula. Korraldamisse on kaasatud ka maavalitsused, Eesti Evangeelne Luterlik Kirik ja Eesti Kaubandus-Tööstuskoda.

Teabepäevad toimuvad erinevates maakondades ajavahemikul 26. oktoober-9.november.

Kohtumiste praegune ajakava:

26. oktoober Valga
27. oktoober Tartu
28. oktoober Järvamaa
29. oktoober Hiiumaa ja Harjumaa
30. oktoober Pärnumaa
2. november Saaremaa ja Ida-Virumaa
3. november Läänemaa ja Lääne-Viru
5. november Viljandi ja Rapla
6. november Põlva
9. november Võru

Teabepäeva slaidid on üleval Vabariigi Valitsuse pagulasteemalisel leheküljel .

Allikas: Sisekaitseakadeemia