Esita küsimus elik@nlib.ee

Lõpp mobiiliteenuste rändlustasudele: mida tähendab „mõistlik kasutamine“?

28.09.2016

Euroopa Parlament soovib kindlustada, et mobiiliteenuste rändlustasud kaovad vastavalt varasemale kokkuleppele 2017. aasta 15. juunil. Viimastel nädalatel on üles kerkinud küsimus teenuse „mõistliku kasutamise“ kohta – uue korra rakendumisel peavad olema kaitstud nii tarbijad kui mobiilioperaatorid. Uute eeskirjade üle käivatel läbirääkimistel parlamenti esindav Pilar del Castillo selgitab EuroparlTV intervjuus olukorda lähemalt.

Viibides välismaal töö või puhkuse eesmärgil kehtivad tulevikus samad mobiililepingu tingimused kui koduriigis, ütleb del Castillo.

Varasemalt institutsioonide vahel kokku lepitud rändlustasude kaotamine kerkis taas päevakorda „mõistliku kasutamist“ nõudva termini tõlgendamise tõttu.

Nimelt võivad mobiilioperaatorid kanda kahjusid, kui püsivalt ühes liikmesriigis viibivad tarbijad hakkavad uut süsteemi ära kasutama ja hangivad endale odavama paketi mõnest teisest riigist. Rändlustasude kaotamine on mõeldud vaid ELis reisivatele inimestele. Seetõttu on täpsustavates eeskirjades ära toodud „mõistliku kasutamise“ klausel.

Rahvaparteid ja Hispaaniat esindava del Castillo sõnul vajavad operaatorid teatud kaitset. „Rändlustasusid ei rakendata seni, kuni leping on sõlmitud elukohariigis või riigis millega omatakse püsivat sidet näiteks töölepingu või õpingute kaudu,“ selgitab saadik.

Edasised sammud

Euroopa Komisjoni volinike kolleegium arutas „mõistlikule kasutamise“ tõlgendamist 21. septembril ja leppis kokku, et tarbijatele ei kehtestata ei ajalisi ega mahulisi piiranguid mobiilseadmete kasutamisel ELis väljaspool elukohariiki. Lisaks pakub uus plaanitav lähenemisviis operaatoritele tõhusat kaitset võimalike kuritarvitamiste eest.

Uue ettepaneku kava on näinud Euroopa Parlamendi saadikud, samuti osalevad konsultatsioonides Elektroonilise Side Euroopa Reguleerivate Asutuste Ühendatud Amet (BEREC), liikmesriigid ja teised teemast huvitatud isikud.

„Mõistliku kasutamise“ uued ettepanekud olid parlamendi tööstuse komisjonis arutelul esmaspäeval, 26. septembril.

Euroopa Komisjon on lubanud ettepaneku täpsustavate eeskirjade osas lõplikult kinnitada 15. detsembriks 2016. Nii on võimalik rändlustasude kadumine varasemalt kokku lepitud 15. juunil 2017.

Allikas:  europarl.europa.eu