Esita küsimus elik@nlib.ee

Ligi: Euroopa Liidu idapartnerlus toetub ühisele vastutusele ja vastastikustele kohustustele

15.11.2016

14.11.2016

Tänasel Euroopa Liidu välisministrite kohtumisel Brüsselis räägiti olukorrast Türgis, arutati Euroopa Liidu idapartnerluspoliitikat ning kõneldi arengutest lõunanaabruses, ennekõike Süürias ja Liibüas.

Euroopa Liidu välisministrid käsitlesid murettekitavat olukorda Türgis. Välisminister Jürgen Ligi sõnul on Türgi puhul õigusriigi põhimõtete järgimine keskse tähtsusega, mistõttu on äärmiselt oluline jätkata poliitilist dialoogi ja otsida koostöövõimalusi. „Türgi on oluline partner nii NATOs, rändekriisis kui ka terrorismivastases võitluses. Peame suhtlema igal tasandil,“ ütles Jürgen Ligi. Euroopa Nõukogu ministrite komitee eesistujana rõhutas välisminister, et Türgi peab lähtuma Euroopa Nõukogus endale võetud kohustustest, demokraatia, inimõiguste ja õigusriigi põhimõtetest.

Euroopa Liidu idapartnerlust käsitlev arutelu keskendus koostööle kuue partneri Armeenia, Aserbaidžaani, Gruusia, Moldova, Ukraina ja Valgevenega. Euroopa Liidu välispoliitikajuhid kinnitasid jätkuvat toetust idapartnerluspoliitikale ja reformide elluviimisele. „Järgmine idapartnerluse tippkohtumine toimub Eesti ELi nõukogu eesistumise ajal 2017. aastal Brüsselis. Me soovime, et selle tulemustel oleks konkreetne positiivne mõju,“ märkis välisminister Ligi. „Oma ootustes partneritele peab Euroopa Liit olema selgesõnaline ja julgustav,“ lisas Ligi.  Vajalik on Gruusiale ja Ukrainale anda viisavabadus ning lõplikult jõustada Euroopa Liidu ja Ukraina assotsieerumisleping. Ka strateegilisele kommunikatsioonile on vaja senisest enam tähelepanu pöörata. Jürgen Ligi kinnitas, et Eesti jätkab arengukoostöö raames oma reformikogemuse jagamist ning kutsus koostööle Eesti Idapartnerluskeskusega, kelle fookuses on peamiselt Euroopa Liidu suunalise kommunikatsiooni parendamine ning IKT ja e-riigi lahenduste tutvustamine ja juurutamine.

Euroopa Liidu välisministrite lõunanaabruse arutelu keskendus Süüriale, kus humanitaarolukord Aleppos on endiselt katastroofiline. Välisminister Jürgi Ligi sõnul peab Euroopa Liit jätkama pingutusi humanitaarabi andmiseks ja olukorra lahendamiseks. Sellest lähtuvalt tuleb Ligi sõnul kaaluda kõiki võimalusi mõjutamaks Süüria režiimi ja selle liitlasi oma kurssi muutma.

Euroopa Liidu välisministrite ning kaitseministrite ühisel töösessioonil arutatakse Euroopa Liidu julgeoleku- ja kaitsepoliitika tulevikku ja selle rakenduskava, mis sisaldab tugevamat fookust Euroopa enda julgeolekule, kaitsekulutuste tõstmisele ning koostööle NATOga.

Allikas: Välisministeerium