Esita küsimus elik@nlib.ee

Lepik von Wirén: on oluline, et Euroopa rändekriisi lahendataks terviklikult, tasakaalukalt ja solidaarselt

08.02.2017

Välisministeeriumi Euroopa osakonna peadirektor asekantsleri ülesannetes Aino Lepik von Wirén esines täna Maltal Valletta rändetippkohtumise jätkukohtumise avapäeval sõnavõtuga, milles keskendus Euroopa rändekriisi lahendamisele. Lepik von Wiréni sõnul on Eesti jaoks oluline, et seda tehtaks terviklikult, tasakaalukalt ja solidaarsuse vaimus. „Euroopa Liidu ühtsuses peitub kogu liidu stabiilsuse ja julgeoleku võti. Seetõttu annab ka Eesti oma panuse lahenduste otsimisse ja elluviimisesse,“ sõnas ta.

„Esmatähtis on tagada kontroll Euroopa Liidu välispiiride üle, seejärel leppida kokku ühises rände- ja varjupaigapoliitikas, mis põhineb solidaarsusel ja vastutusel. Samuti on oluline koostöö rände alg- ja transiitriikidega Aafrikas, et muuhulgas võidelda põgenike smugeldamise ja inimkaubandusega ning tõhustada ebaseaduslike põgenike tagasivõtmist,“ rõhutas Lepik von Wirén. „Vajalik on edendada ka noorte haridust ja tööhõivet, mis aitab kaasa majanduskasvu ja üldise heaolu suurendamisele Aafrika riikides,“ lisas ta.

Valletta rändetippkohtumise jätkukohtumisest võtavad osa kõik Euroopa Liidu liikmesriigid, Island, Norra ja Šveits, 35 Aafrika riiki, kes on hõlmatud Hartumi ja Rabati protsessi, regionaalsed organisatsioonid ning rändega tegelevad ÜRO organisatsioonid ja EL institutsioonid. Kohtumise tulemusel võetakse vastu koondaruanne Valletta tegevuskava täitmise kohta, mis kiideti heaks 2015. a novembris toimunud rändetippkohtumisel. Kohtumise järeldused hõlmavad ka edasisi suundi Euroopa rändekriisi algpõhjuste kestlikuks lahendamiseks.

Fotod: https://www.flickr.com/photos/estonian-foreign-ministry/32628027242/in/d…
https://www.flickr.com/photos/eu2017mt/albums/72157678539334950

Allikas: Välisministeerium