Esita küsimus elik@nlib.ee

Lauri Tammiste: valdkond, kus Euroopa ootab Eestilt lahendusi

05.07.2017

Eesti Euroopa Liidu eesistumise prioriteetidest on ehk kõige rohkem tähelepanu saanud digitaalne siseturg, julgeolek ja rändepoliitika, kuid sama tähtsal kohal on ka keskkond ja jätkusuutlikkus. Selline ettenägelikkus on kiiduväärt, kirjutab Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna keskuse juhataja Lauri Tammiste.

Kuigi ELi kehtestatud keskkonnaalased ettekirjutused ja nõuded on mõnikord anekdootide aines ja neid tajutakse peavalu allikatena, peab faktidele otsa vaadates tõdema, et kõrgemad standardid on toonud kaasa positiivset mõju ühiskonnale, mida võtame nüüdseks võibolla et iseenesest mõistetavalt.

Näiteks on Eestis paranenud heitmevee puhastamise tõhusus ja märkimisväärselt on paranenud joogivee kvaliteet. Samamoodi on ELi direktiivid meid suunanud ja suunavad võtma keskkonda koormava põlevkivitööstuse kõrval kasutusele taastuvenergiaallikaid.

Loe edasi: postimees.ee