Esita küsimus elik@nlib.ee

Kriitikud leidsid May kirjast julgeolekualase "ähvarduse"

31.03.2017

Suurbritannia peaministri Theresa May kirjas Euroopa Ülemkogule on kriitikud leidnud lause, mida olevat võimalik tõlgendada kui “varjatud ähvardust” Brexiti läbirääkimistel julgeolekuteemat kauplemisvahendina kasutada. London on sellise tõlgenduse ja sellest tuleneva kriitika tagasi lükanud.

Suurbritannia peaminister Theresa May kirjutas kolmapäeval Euroopa Ülemkogule edasi antud kirjas, et Euroopa Liidust lahkumist ja Ühendkuningriigi tulevast suhet EL-iga käsitlevad läbirääkimised peaksid toimuma paralleelselt. Euroopa Komisjon aga on kindlal seisukohal, et enne tuleb liidust lahkumise asjus kokku leppida ning alles seejärel saab hakata läbi rääkima edasiste suhete üle. Seda seisukohta kinnitas kolmapäeval uuesti ka näiteks Saksamaa liidukantsler Angela Merkel. Seega on tõenäoline, et nimetatud küsimusest kujuneb tuliste vaidluste põhjus juba kohe läbirääkimiste alguses, vahendasid Guardian, Politico ja EUobserver.

Mitmed Euroopa poliitikud aga pöörasid muuhulgas tähelepanu May kirja sellele osale, kus vihjati justkui sellele, et Ühendkuningriik võib kokkuleppele mitte jõudmise korral muuta oma suhtumist julgeolekualase koostöö tegemisse. “Julgeolekut arvesse võttes tähendaks suutmatus kokkuleppele jõuda, et meie koostöö kuritegevuse ja terrorismi vastu peetavas võitluses nõrgeneks,” seisab May kirjas.

London on varem korduvalt kinnitanud, et Brexitist hoolimata jääb Suurbritannia tegema EL-iga tihedat koostööd julgeoleku vallas.

 

Loe edasi: uudised.err.ee