Esita küsimus elik@nlib.ee

Koristamata heina toetused kaovad

29.12.2016

Maaeluministeeriumis on ettevalmistamisel otsetoetuste tingimuste muudatused, mis toovad kaheaastase üleminekuajaga alates 2019. aastast kohustuse koristada põllumajandusmaa hooldamisel hekseldatud rohi. Otsus aitab suunata toetusi tegelikele põllumajandustootjatele.

Riik hakkas nn euroheinategu piirama alates 2015. aastast, kui maaomanik võis tootmisest ajutiselt kõrvale jäetud põllumajandusmaal hekseldada ja jätta heina maha alla kümne hektari suuruse põllumajandusmaa puhul ning seda ületavast maast kümne protsendi puhul. 2016. aasta taotlusvoorus lubati põllumajandusmaa hooldamisel jätta niidetud hein koristamata kuni 15 protsendil nõuetekohaselt hooldatud põllumajandusmaast.

„Kuna Euroopa Komisjon juhtis tähelepanu, et põllumajandusmaa hooldamise nõue peab rakenduma kogu põllumajandusmaale ühetaoliselt, vaatasime koostöös sektori esindajatega otsetoetuste maksmise tingimused üle,“ ütles maaeluminister Tarmo Tamm. „Kaalusime võimalike variantidena, kas kohustada edaspidi hekseldatud rohtu ilma erisuseta täies ulatuses kokku koguma või lubada hekseldada ilma heksli kokku kogumiseta. Võttes arvesse põllumeeste esindusorganisatsioonide ettepanekuid, oleme otsustanud seada alates 2019. aastast rohumaadel kohustuse hekseldatud rohu koristamiseks täies ulatuses, et sellega „euroheina“ tegemist tulevikus veelgi piirata.“

 

Loe edasi: uudised.err.ee