Esita küsimus elik@nlib.ee

Komisjon kiidab heaks erakorralised meetmed tursavarude kaitseks Läänemere idaosas

24.07.2019

Komisjon kuulutas välja erakorralised meetmed, et päästa Läänemere idaosa kahanev tursavaru seda ähvardavast hävingust. Viivitamata kohaldatavate erakorraliste meetmetega keelustatakse tursa töönduslik püük suuremas osas Läänemerest kuni 31. detsembrini 2019.

Keskkonna, kalanduse ja merenduse volinik Karmenu Vella ütles: „Tursavarude hävimine oleks katastroofiline, kuna see võtaks paljudelt Läänemere kaluritelt ja rannikualade kogukondadelt nende peamise elatusallika. Peame viivitamata tegutsema kalavarude taastamise nimel nii kala kui ka kalurite huvides. See tähendab komisjoni kiiret reageerimist vahetu ohu suhtes võetavate erakorraliste meetmetega. Samuti tähendab see kalavarude ja nende elupaiga pikaajalist nõuetekohast haldamist.“

Keeld jõustub kohe ja kehtib kuni 31. detsembrini 2019. Püügikeeld hõlmab kõiki kalalaevu ja seda kohaldatakse nendes Läänemere piirkondades, kus on suurim osa kalavarudest (st 24.-26. alarajoon), välja arvatud mõned konkreetsed sihipärased erandid. Keeluga täiendatakse meetmeid, mida mõned liikmesriigid on juba võtnud. Pidades silmas, et liikmesriikide võetud meetmed ei taga ühtset lähenemisviisi kõigis Läänemere idaosa tursapopulatsiooni esinemispiirkondades ning et mitte kõik liikmesriigid ei kavatse võtta siseriiklikke meetmeid, on komisjon otsustanud, et täiendavate erakorraliste meetmete võtmine on põhjendatud.

Kuigi püügikeeld on oluline kiire samm ohustatud tursavaru kaitseks, vaatavad komisjon ja liikmesriigid pikaajalise tegevuse vajaduse uuesti läbi käesoleva aasta teises pooles, kui ministrid kogunevad arutama järgmise aasta püügivõimalusi. Teadlased hoiatavad lisaks püügile ka mitme muu teguri eest, mis kalavarusid ohustavad ning millega tuleb eraldi tegelda. Nendeks on vee vähene soolsus, liiga kõrge veetemperatuur, liiga vähe hapnikku ning nakatumine parasiitidega.

Taust

Hiljutine teaduslik analüüs kinnitas, et mure Läänemere idaosa tursavaru pärast on põhjendatud. Oleme tunnistajaks varude kiirele kahanemisele, mille tõttu need võivad hävineda, kui meetmeid ei võeta. Seetõttu on rahvusvahelised teadusasutused teinud ettepaneku, et olukorra muutmiseks tuleks püük täielikult lõpetada. Komisjon on analüüsinud olemasolevaid teaduslikke tõendeid ja arutanud neid meetmeid liikmesriikidega eksperdikomitee koosolekul.

Teadlaste nõuannete kohaselt on tursa lubatud kogupüüki Läänemere idaosas juba alates 2014. aastast igal aastal vähendatud, algselt 65 934 tonnilt 24 112 tonnile 2019. aastal. Isegi sellise vähendamise puhul on kalurid viimastel aastatel püüdnud ainult 40–60% lubatud kogusest, tõenäoliselt seetõttu, et kaubandusliku suurusega kalu ei leidu. Teadlaste sõnul on kaubandusliku suurusega tursa kogus (> = 35 cm) praegu madalaimal tasemel, mida on täheldatud alates 1950. aastatest. Käesoleval aastal on kalurid seni ära kasutanud 21 % olemasolevast kvoodist.

Läänemere idaosa tursk tavatses olla üks kõige väärtuslikumaid kalu, millest sõltuvad paljud kalurid. Üle 7 000 kalalaeva kõigist kaheksast Läänemere rannikul asuvast liikmesriigist püüavad Läänemere idaosa turska ning 182 Leedust ja Poolast pärit laeva puhul moodustab Läänemere idaosa tursk üle 50% kogupüügist.

Ühise kalanduspoliitika raames võib komisjon liikmesriigi põhjendatud taotluse korral või omal algatusel võtta erakorralisi meetmeid, et leevendada mere bioloogiliste ressursside kaitset ähvardavat tõsist ohtu. Neid meetmeid võib kohaldada maksimaalselt kuue kuu jooksul. Komisjon on ka varem võtnud selliseid erakorralisi meetmeid ohustatud varude kaitseks, nimelt anšoovise puhul Biskaia lahes ja huntahvena põhjapoolsete varude puhul.

Lisateave

Pressiteade täismahus

Küsimused ja vastused Läänemere idaosa tursavaru suhtes võetavate erakorraliste meetmete kohta

Allikas: Euroopa Komisjoni Esindus Eestis