Esita küsimus elik@nlib.ee

Komisjon esitas ühtekuuluvuspoliitika ettepaneku

30.05.2018

Euroopa Komisjoni teisipäeval avaldatud ettepaneku kohaselt on ühtekuuluvuspoliitika eelarve aastate 2021-2027 eelarveraamistikus 373 miljardit eurot, seejuures langeks eraldised Eesti jaoks praeguselt umbes 3,5 miljardilt eurolt 2,9 miljardile eurole.

Tulevase ühtekuuluvuspoliitika kavandatud eelarves aastateks 2021–2027 on jooksevhindades ja inflatsiooni arvestades 373 miljardit eurot kulukohustusi. Jätkuvalt on kavas suunata ressursid piirkondadesse, kus neid vajatakse enim, et ülejäänud EL-ile järele jõuda, teatas Euroopa Komisjoni pressiteenistus.

Ühtekuuluvuspoliitika eraldised Eesti jaoks ulatuksid uues eelarveraamistikus 2018. aasta püsihindades 2,9 miljardi euroni ning jooksevhindades 3,3 miljardi euroni. Praegu saab Eesti toetusi umbes 3,5 miljardit eurot.

“Järgmisel kümnendil aitab ühtekuuluvuspoliitika kõigil piirkondadel ajakohastada oma tööstust, investeerida innovatsiooni ning minna üle vähem süsihappegaasiheidet tekitavale ringmajandusele. Lisaks sellele toetab ettepanek ettevõtlussõbraliku keskkonna loomist Euroopas, tagades vajalikud tingimused majanduskasvuks, töökohtade loomiseks ja investeeringuteks,” märkis Euroopa Komisjoni asepresident Jyrki Katainen.

Komisjoni teatel kavatsetakse uuendatud ühtekuuluvuspoliitika raames keskenduda prioriteetidele, mille puhul on El-i toetusest kõige rohkem abi – suurem osa Euroopa Regionaalarengu Fondi ja Ühtekuuluvusfondi investeeringutest eraldatakse valdkondadele nagu innovatsioon, väikeettevõtjate toetamine, digitehnoloogiad, tööstuse ajakohastamine ja võitlus kliimamuutuse vastu.

 

Loe edasi: err.ee