Esita küsimus elik@nlib.ee

Kokkuvõte aprilli täiskogust: Brexiti tingimused, Ukraina viisavabadus, Saksa president

07.04.2017

Ühendkuningriigi lahkumiskõnelustel tuleb eelkõige silmas pidada kodanike huve, seisab aprilli täiskogul kinnituse saanud resolutsioonis, kus kirjas tingimused, mille järgimist soovib parlament läbirääkimistel näha. Saadikud andsid heakskiidu viisavabaduse kehtestamisele ELi reisivatele Ukraina kodanikele. Istungitesaalis peetud kõnes astus kirglikult Euroopa Liidu kaitseks välja Saksamaa president Frank-Walter Steinmeier.

Ühendkuningriigi lahkumiskõnelused on peagi algamas ning igasugune leping vajab heakskiitu Euroopa Parlamendilt. Seega esitasid saadikud kolmapäeval oma tingimused läbirääkimiste edukaks käiguks. Muu hulgas ütleb resolutsioon, et paremaid palu ei saa valida: ühtse turu liikmelisus on võimalik vaid kaupade, teenuste, kapitali ja inimeste vaba liikumise tagamisel. Parlamendi tööd jälgib aktuaalne teemakäsitlus.

Ukraina kodanikele viisavabaduse kehtestamine sai saadikutelt heakskiidu neljapäeval. Eeldatavalt juunist on ukrainlastel võimalik ilma viisata viibida 90 päeva 180-päevase ajaperioodi jooksul kõikides ELi liikmesriikides, välja arvatud Ühendkuningriik ja Iirimaa. Parlamendi toetusest Ukrainale teeb ülevaate ajatelg.

„Euroopa projekt on keeruline ja nõudlik, kuid väärib sellegi poolest pingutust,“ ütles Saksamaa presidentSteinmeier teisipäeval saadikute ees peetud kõnes. „Euroopa unelma edasiandmine järgmisele põlvkonnale sõltub meist.“

Rändlustasud, pettused autotööstuses

Mobiiliteenuste rändlustasud tavatarbijale kaovad ELis tänavu 15. juunil. Neljapäeval kinnitas parlament piirangud rändlustasude hulgihindadele, mida operaatorid küsivad üksteiselt, kui tarbijad kasutavad teenuseid teises liikmesriigis. Tegemist oli viimase ettevalmistusega rändlustasude kõrvaldamiseks.

Liikmesriigid ja Euroopa Komisjon peavad otsustavalt tegutsema, et hoida tulevikus ära pettused autotööstuses heitkoguste mõõtmisel, seisab Volkswageni skandaali ajendil loodud parlamendi uurimiskomisjoni (EMIS) lõppraportis, mis sai täiskogul kinnituse teisipäeval. Parlament rõhutab, et laboritestide asemel peab heitkoguste mõõtmine käima tegelikes sõidutingimustes.

Rinna- ja puusaimplantaatide parema jälgitavuse ning vastavuse ELi ohutusreeglitele tagav õigusloome läbis hääletuse kolmapäeval. Lisaks said kinnituse in vitro diagnostilistele meditsiiniseadmetele, näiteks rasedus- ja DNA-testid, kehtivad teabe- ja eetikanõuded. Vaata lisaks raportöör Peter Liesega (EPP, DE) Facebook Live’istoimunud intervjuud.

ELi pikaajalise eelarve 2014–2020 täiendamine, mis tagab paindlikkuse esilekerkivate kriisidega tegelemisel, sai saadikutelt kinnituse kolmapäeval. Lisaks eraldatakse pikaajalisest eelarvest täiendavad kuus miljardit eurot majanduse turgutamiseks ja migratsioonipoliitika elluviimiseks.

Meeleavaldused Venemaal, Privacy Shield

Venemaal aset leidnud meeleavaldused olid päevakorral neljaspäeval toimunud inimõigusarutelul, kui saadikud nõudsid Vene võimudelt opositsioonipoliitiku Aleksei Navalnõi ja teiste meeleavaldajate kohest vabastamist. Samuti mõistis parlament hukka meeleavalduste mahasurumise Valgevenes.

Euroopa Komisjonil tuleb ELi kodanike isikuandmete hoiustamist USA serverites käsitleva Privacy Shield kokkuleppe töökindlust põhjalikult kontrollida, seisab neljapäeval hääletuse läbinud resolutsioonis. Seejuures juhivad saadikud tähelepanu mitmetele jälitustegevust puudutavatele hiljutistele arengutele USAs.

Ennenägematute rändevoogude haldamisega tuleb tegeleda globaalsel tasandil, seisab kolmapäeval vastu võetud resolutsioonis. Ühtlasi aitab laiem lähenemine ära hoida hukkumisi Vahemerel.

Kontrollimatu palmiõli tootmisega kaasneb vihmametsade hävitamine ning looduslikust elukeskkonnast on Kagu-Aasias ilma jäämas ninasarvikud, tiigrid ja orangutangid. Teisipäeval hääletuse läbinud resolutsioonis soovitab parlament võtta kasutusele ELi imporditava palmiõli ühtse sertifitseerimissüsteemi ja loobuda palmiõli kasutamisest biokütuste tootmisel.

Allikas: europarl.europa.eu