Esita küsimus elik@nlib.ee

Kõiki eurooplasi kutsutakse osalema Euroopa Liidu tulevikku käsitlevas veebipõhises konsultatsioonis

11.05.2018

Euroopa Komisjon algatas eilsel Euroopa päeval kõigile eurooplastele suunatud veebipõhise konsultatsiooni, et küsida nende arvamust selle kohta, mis suunas peaks Euroopa Liit tulevikus liikuma.

Selle ainulaadse konsultatsiooni koostamises osales 96 kodanikku 27 liikmesriigist, kes otsustasid ühiselt, mida kaaskodanikelt küsida.

„Euroopa Parlamendi valimiste lähenedes on aeg otsustada, milline peaks 27-liikmeline Euroopa Liit välja nägema. Tulgu, mis tuleb, Euroopa peab olema eurooplaste looming. Täna algatatavas küsitluses küsitakse kõigilt eurooplastelt: millist tulevikku me soovime iseendale, oma lastele ja meie liidule? Eurooplastel on aeg oma arvamus neid puudutavates küsimustes valjuhäälselt kuuldavaks teha ning öelda oma juhtidele, mida nad soovivad,“ ütles Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker.

Komisjon kutsus 5. ja 6. mail esimest korda oma ajaloos kokku kodanike foorumi, et koostada avaliku konsultatsiooni kavand. Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee võõrustas Brüsselis 96 eurooplast, kelle ülesandeks oli koostada veebipõhise konsultatsiooni tarbeks 14 küsimust. See ainulaadne osalusdemokraatia näide on tõestuseks, et kodanikud on tõepoolest kaasatud Euroopa tuleviku kujundamisse.

Tegemist on osaga käimasolevast 27-liikmelise Euroopa Liidu tulevikku käsitlevast arutelust, mis algas komisjoni samateemalise valge raamatu avaldamisega 1. märtsil 2017. Veebipõhine konsultatsioon toimub samaaegselt nii Euroopa Komisjoni kui ka liikmesriikide korraldatavate kodanikudialoogidega. Selliseid interaktiivseid avalikke arutelusid on alates 2012. aastast korraldatud 160 linnas kokku peaaegu 700 korral ning kuni Euroopa Parlamendi valimisteni 2019. aasta mais on komisjonil kavas korraldada neid veelgi sagedamini – ligikaudu 500 uut üritust.

Konsultatsioon kestab kuni Sibiu tippkohtumiseni 9. mail 2019. Komisjon esitab liikmesriikidele valge raamatuga algatatud protsessi kohta vahearuande 2018. aasta detsembri ülemkogul. Lõpparuanne esitatakse EL27 esimesel tippkohtumisel Rumeenias Sibius 9. mail 2019, vaid mõni nädal enne Euroopa Parlamendi valimisi.

Lisateave

Veebipõhine konsultatsioon Euroopa tuleviku kohta

Teabeleht: Dialoog kodanikega Euroopa Parlamendi valimiste eel

Voldik: Kodanikudialoogid Euroopa tuleviku kohta

Valge raamat Euroopa tuleviku kohta

Pressiteate täistekst

Allikas: Euroopa Komisjoni esindus Eestis