Esita küsimus elik@nlib.ee

Keit Kasemets: Eesti ja Euroopa välispiiri kaitsmiseks on vaja riikidevahelist koostööd

30.01.2019

Eesti riik haldab ja kaitseb Euroopa Liidu välispiiri, samas kui paljudel euroliidu riikidel selline välispiir ja sellest tulenevad kohustused puuduvad. Piirivalve on seevastu iga liikmesriigi kohustus sõltumata sellest, kas tegemist on Euroopa Liidu sise- või välispiiriga ning tavaoludes saabki iga riik oma piiril korra tagamisega hakkama.

Ent viimased aastad on näidanud, et keerulisemates olukordades on teiste liikmesriikide ja ELi institutsioonide abi hädavajalik. Ka huvi on ühine. See, mis toimub ükskõik millise liikmesriigi piiril, juhul kui see on ELi välispiir, mõjutab ju meid kõiki.

Loe edasi: postimees.ee