Esita küsimus elik@nlib.ee

Piirid ja julgeolek

Piirid ja julgeolekAvatud ja turvalise Euroopa ülesehitamine
Teatmik tutvustab Euroopa Liidu välispiiri ja sisejulgeoleku poliitikat (12 lk, ilmunud 2014; EU Bookshopi lehel allalaadimiseks e-raamatu või pdf-failina).

Mis on Schengeni leping?
Vaata vastust meie küsimuste ja vastuste andmebaasis.

Eesti Euroopa Liidu poliitika 2011-2015

Vt peatükk VI: Justiits- ja siseküsimused – sealt leiad Eesti seisukohad selles küsimuses.

Tutvu meie Fookusteemalehtega: Pagulaskriis ning Välisjulgeolek ja -kaitse.

Loe lisaks temaatilist referaatväljaannet Summaria Europensia:
Küberjulgeolek (seisuga juuni 2013)