Esita küsimus elik@nlib.ee

Energeetika

Euroopa Liidu energiapoliitika eesmärk on tagada ohutu, turvaline ja jätkusuutlik energiavarustus taskukohaste hindadega. Poliitika on kujundatud vastavalt Euroopa Liidu 20-20-20-eesmärkidele, mis tuleb täita 2020. aastaks.

Need eesmärgid on järgmised:
– vähendada ELi kasvuhoonegaaside heitkoguseid 20%, võrreldes 1990. aastate tasemega;
– taastuvate energiaallikate abil toodetakse 20% kogu ELis tarbitavast energiast;
– ELi energiatõhususe parandamine 20% võrra.

Säästev, ohutu ja taskukohane energia eurooplastele
Euroopa Komisjoni koostatud energiapoliitika lühitutvustus, 2014, 16 lk (allalaadimiseks pdf-failina või e-raamatuna EU Bookshopi lehel).

Euroopa Parlamendi ELi teematilised teabelehed: energiapoliitika

Tutvu lähemalt oluliste Euroopa Liidu dokumentidega:
Energia 2020: Säästva, konkurentsivõimelise ja kindla energia strateegia
Energia tegevuskava aastani 2050

Tutvu ka Eesti riigi energiapoliitika arendamise plaanidega:
Eesti energiamajanduse riiklik arengukava aastani 2020
Samas on valminud juba Energiamajanduse arengukava aastani 2030 eelnõu, mis on saanud valitsuse heakskiidu.