Esita küsimus elik@nlib.ee

Kalle Palling: Euroopa Liit peab otsustavalt edasi liikuma idapartnerluse suunal

13.03.2015

Euroopa Liidu asjade komisjonis ja väliskomisjonis olid täna tähelepanu keskmes Euroopa idapartnerlusega seotud küsimused.

Euroopa Liidu asjade komisjoni esimehe Kalle Pallingu sõnul on tähtis, et maikuus toimuv Euroopa tippkohtumine Riias annaks selge sõnumi idapartnerluse jätkuvast prioriteetsest suunast Euroopa Liidu välispoliitikas. „Praegu on tähtis assotsieerimislepingute tempokam ratifitseerimine liikmesriikides ja nende rakendamine Moldovas, Gruusias ja Ukrainas. Vaja on anda Euroopa perspektiiv edukamatele ja aktiivsematele partneritele reformide läbiviimise motiveerimiseks,“ ütles Palling. Ta toonitas, et selge perspektiivi korral on riigid rohkem huvitatud reformide elluviimisest.

Palling märkis, et Riia idapartnerluse tippkohtumisel tuleks välja kuulutada Gruusia ja Ukraina põhimõtteline valmisolek viisavabaduse kehtestamiseks. Ta viitas asjaolule, et mõlemad riigid on selles küsimuses hästi edenenud ning saanud Euroopa Komisjonilt ka positiivse hinnangu.

Pallingu sõnul on vaja toetada ka tihedamat koostööd idapartneritega ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika vallas. Tõhustada on vaja strateegilist kommunikatsiooni, et vastu seista Venemaa agressiivsele propagandale nii partnerriikides kui ka Euroopa Liidus tervikuna.

Idapartnerluse küsimusi käsitleti seoses Eesti seisukohtadega 16. märtsil toimuval EL-i välisasjade nõukogu ja 17. märtsil toimuval EL-i üldasjade nõukogu istungil.

EL-i asjade komisjon käsitles oma istungil veel Eesti seisukohti 16. märtsil toimuval EL-i põllumajanduse ja kalanduse nõukogu istungil ning EL-i tööaja direktiivi käsitlevat konsultatsioonidokumenti.

 

Allikas: Riigikogu pressiteenistus