Esita küsimus elik@nlib.ee

Kaljurand: Ühtne ja tugev Euroopa Liit on Eesti eluline huvi

11.02.2016

Välisminister Marina Kaljurand ütles täna Riigikogus peetud kõnes, et oma ajaloo jooksul ei ole Euroopa Liit pidanud tegelema korraga nii paljude keeruliste küsimustega.

„Kunagi varem ei ole Euroopa Liit olnud samaaegselt nii kokkuhoidev kui ka lõhenemise äärel. On neid, kes soovivad näha Euroopa Liitu nõrga ja killustatuna. Me ei tohi lasta sellel sündida, kasutatagu selleks poliitilisi vahendeid või energiat või infosõda. Meie kõigi julgeoleku huvides on väärtustel põhinev ühtne ja tugev Euroopa Liit, ühtne ja tugev Atlandi-ülene liit ning edukas koostöö kõigi samameelsete riikidega. Ainult nii saame kriisidest välja tulla tugevamatena,“ ütles Kaljurand.

Välisminister rõhutas, et Euroopa ühtsuse säilitamise ja tuleviku seisukohalt on väga tähtis vältida Euroopa Liitu lagundavate protsesside tekkimist. „Eesti jaoks oleks Suurbritannia lahkumine Euroopa Liidust kurb sündmus. Referendum on Ühendkuningriigi siseasi ning antud küsimus sealse rahva otsustada. Eesti aga kindlasti ei soovi ühe oma olulisema julgeolekupoliitilise partneri lahkumist Euroopa Liidust,“ ütles Kaljurand. Välisminister usub, et kokkulepe Ühendkuningriigiga saavutatakse, aga selle nimel peab veel pingutama.

Kreeka ja euroala küsimuses soovib Eesti, et Kreeka toimiks edaspidi rahaliidus edukalt. „Eesti jaoks on oluline, et ühtegi kriisi ei lahendataks Euroopa Liidu ühtsuse hinnaga. Ühtne ja tugev Euroopa Liit on Eesti eluline huvi,” märkis välisminister.

Kaljurand rõhutas, et Euroopa Liidu ühtsuse suurim katsumus rändekriisi kontekstis on ühise piirikaitse tugevdamine ja Schengeni lepingu säilitamine.

„Ma mõistan riikide soovi sulgeda ajutiselt oma piirid, et saada migratsioon kontrolli alla. Kuid see saab olla ainult ajutine lahendus, kui me ei soovi Schengeni süsteemi kokku kukkumist. Schengeni leping on üks EL sümbolitest, sümboliseerides vaba liikumist 26 Euroopa Liidu liikmesriigi vahel. Aga Schengeni leping on ka palju enamat, tal on asendamatu praktiline väärtus. Sisepiiride taastamine oleks löök Euroopa maine pihta ning mõjutaks negatiivselt nii inimeste kui ka kaupade liikumist. Vajadusel peame olema valmis Schengeni lepingut muutma, kui see on vaba ja turvalise liikumise hind,“ tõdes välisminister.

Kaljuranna sõnul peab ta pagulaskriisi üheks tõsisemaks üksikuks väljakutseks, mis kunagi Euroopa Liidul lahendada on tulnud. „On selge, et lähimate aastate jooksul peavad liikmesmaad langetama väga keerulisi otsuseid väga kiiresti. Siiani oleme Euroopa probleemidega tulnud toime ainult tänu sellele, et oleme suutnud säilitada Euroopa ühtsuse kõige olulisemates küsimustes. See on meie Euroopa Liidu poliitika kõige olulisem eesmärk,“ nentis Kaljurand.

Allikas: Välisministeerium